Die organisatie helpt transportbedrijven een schadevergoeding te vorderen bij vrachtautofabrikanten die indertijd deel uitmaakten van een kartel, dat de prijzen van nieuwe trucks kunstmatig hoog hield door ongeoorloofde prijsafspraken.

Het gaat om onder meer MAN, DAF, Daimler, Renault-Volvo en Iveco. De truckbouwers zijn eerder al door de Europese Commissie gestraft met een bedrag van samen 3,8 miljard euro, maar worden nu door verscheidene organisaties van gedupeerde transportbedrijven aangesproken om schadevergoedingen uit te keren.

Onderzoek

Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat kopers van vrachtauto’s per voertuig 5.000 tot 16.000 euro te veel hebben betaald. Dat blijkt nu in veel gevallen het dubbele. Zo betaalde een koper in 1999 bijvoorbeeld 85.000 euro voor een truck. Deze koper zou nu recht hebben op een schadevergoeding van 27.350 euro, inclusief de wettelijke rente.

MKB-Claim liet voor een bestand van tienduizend vrachtauto’s een inventarisatie maken van de geleden schade. Het onderzoek werd uitgevoerd door Svetlana Borovkova van de Amsterdamse Vrije Universiteit. Er werd rekening gehouden met de prijzen van staal en rubber op de wereldmarkt, de verkoopvolumes en de prijsontwikkeling in vergelijkbare marktsegmenten, zoals die voor lichtere bedrijfswagens.

Tweehonderdduizend trucks

Daaruit kwam naar voren dat klanten zeker in de eerste jaren van het kartel soms tienduizenden euro te veel voor hun aanschaf op tafel hebben gelegd. MKB Claim schat dat het in Nederland gaat om twintigduizend bedrijven (niet alleen beroepsvervoerders, maar ook verladers met eigen vervoer) en om ruim tweehonderdduizend voertuigen. Een gemiddeld bedrijf kan zomaar voor enkele tonnen te veel hebben betaald, zegt de organisatie.