In totaal worden er maximaal 3 miljoen certificaten voor aandelen uitgegeven. Houders krijgen daarmee indirect stemrecht. Aanvankelijk was het volgens Langezaal de bedoeling om in eerste instantie puur een notering aan te vragen voor de verhandelbaarheid van aandelen. Nu wordt ook direct gekozen voor de uitgifte van nieuwe stukken, zodat de opbrengsten daarvan kunnen worden aangewend voor verdere uitbreiding van het netwerk. Eerder was nog niet bekendgemaakt wanneer nieuwe aandelen zouden worden aangeboden.

De certificaten worden aangeboden voor een prijs van 10 euro per stuk en zullen ongeveer 18,4 procent van het totale aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Dat kan oplopen tot 20,3 procent bij volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie. Langezaal en mede-oprichter Bart Lubbers zullen zelf geen aandelen verkopen. Volgens Langezaal willen ze daarmee het vertrouwen benadrukken in de verwachte groei van Fastned vanwege de enorme opmars van elektrisch rijden.

Volgens de topman van Fastned groeit de markt voor elektrisch rijden exponentieel. “Er gaat geen week voorbij dat een automaker iets zegt over miljardeninvesteringen in elektrisch rijden. Daardoor krijg je steeds meer auto’s op de weg en zijn er meer laadpalen nodig.”

Fastned is op dit moment verlieslatend vanwege de forse investeringskosten. “Maar de markt groeit exponentieel en de kosten stijgen lineair dus de inkomsten halen de kosten op een gegeven moment in.” Het bedrijf mikt erop quitte te draaien zodra 1 à 1,5 procent van de auto’s op de weg elektrisch is. Dat is momenteel iets meer dan 0,5 procent.

Het bedrijf is nu nog genoteerd aan de alternatieve beurs in Amsterdam Nxchange. Fastned liet eerder al weten eigenaren van certificaten van aandelen die willen overstappen van Nxchange naar Euronext daarover te informeren via zijn website.