Op 12 juni presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan Mobiliteit. Volgens BOVAG, een van de leden in die alliantie en in die hoedanigheid mede-afzender, is het Deltaplan hard nodig. Bertho Eckhardt: “Het was noodzakelijk om een samenhangende visie te ontwikkelen voor de toekomst van mobiliteit. We lopen vast. En tot nu toe worden er vooral pleisters geplakt. De aanpak was tot nu toe ad hoc en korte-termijn. Het belangrijkste pleidooi in het Deltaplan is dan ook om mobiliteit als één samenhangend geheel te benaderen. De overheid voorop. En niet alleen omdat we vastlopen met zijn allen, maar ook omdat de wens van de ‘mobilist’ sterk verandert. Die denkt en doet steeds minder in hokjes.

Slimme overstapplekken

De branche-organisatie is warm voorstander van de hub-gedachte die in het Deltaplan wordt gelanceerd: slimme overstapplekken waar vervoersstromen worden ontvlecht en op een andere wijze weer aan elkaar worden geknoopt. Auto, deelauto, fiets, OV et cetera. En evenzeer onderschrijft men dat er fors meer geïnvesteerd moet worden om de Nederlander mobiel te houden en de economie aan de gang. Maar daar hoort wel een kanttekening bij. Eckhardt: “De echte oplossing voor onze mobiliteitsproblemen ligt in versnelde innovatie. Daar moeten we zwaar op inzetten. Bijvoorbeeld door Mobility as a Service (MaaS) te faciliteren. Dat kan door afspraken te maken over het delen van data door alle vervoerspartijen, privaat en publiek. En door het ontwikkelen van een datastandaard die het MAAS-exploitanten mogelijk maakt om een flexibel vervoersaanbod te ontsluiten en aan te bieden. Bovag zal op zijn beurt dan weer zorgen dat de Bovag-ondernemers daar hun rol in kunnen pakken.”

“Het gaat erom dat mensen in vrijheid hun keuzes kunnen maken, in plaats van dat ze tot keuzes gedwongen worden. En dat je ze daarbij weet te verleiden om de slimme keuzes te maken.”