Klimaatakkoord (II): autowereld verbaasd over rem op EV’s

Hoewel de vaderlandse autowereld redelijk positief is over de algemene strekking van het Klimaatakkoord, stuit de afnemende steun voor elektrisch rijden vrijwel overal op ongeloof. Vooral het naar voren trekken van de hogere bijtelling valt slecht, zoals bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen die spreekt van ‘een spaak in het wiel’ voor elektrisch rijden. De Vereniging van Elektrische Rijders noemt de plannen zelfs ‘desastreus’.

GreenFleet Event 2019: meld u nu aan als standhouder

‘Het feit dat de Nederlandse overheid vastgesteld beleid openbreekt en een forse verhoging van de bijtelling voor de komende jaren inzet, kan volgens VNA verstrekkende gevolgen hebben. Werkgevers, werknemers, maar ook bedrijven die investeren in elektrisch rijden, zullen het vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen en zich richting de toekomst terughoudend opstellen bij eventuele beslissingen c.q. investeringen op dit vlak. Daarnaast is de kans groot dat de autofabrikanten Nederland minder aantrekkelijk vinden voor de afzet van hun toch al schaarse aantallen elektrische auto’s. Al met al is het te verwachten dat dit leidt tot een afname van de inzet van elektrische auto’s in het zakelijk segment, hetgeen de kans van slagen in de consumentenmarkt ook zal verkleinen,’ schrijft de VNA. Directeur Renate Hemerik zegt dan ook: “Overstimulering tegengaan is ook in de ogen van VNA belangrijk, maar het is pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn.”

De grootste kritiek komt vanzelfsprekend van de Vereniging van Elektrische Rijders. Voorzitter Koos Burgman: “Terwijl alle landen om ons heen de stimulering sterker aanzetten gaan wij op de handrem. Het Klimaatakkoord moest ervoor zorgen dat in 2030 alleen nog elektrische auto’s nieuw verkocht worden. Met de huidige voorstellen zal dan maar 1 op de 3 verkochte auto’s elektrisch zijn”. De VER noemt de plannen dan ook ‘een verlies voor het milieu en de koploperspositie van Nederland. Het helpt veel minder mensen richting elektrisch rijden’. Dat wordt nog eens verergerd door het feit dat bijna alle eerdere voorstellen om fossiel rijden duurder te maken het niet hebben gehaald. “Hierdoor wordt de benzine-auto een aantrekkelijk alternatief.”

De Bovag is positiever en spreekt van een ‘afgewogen en realistisch pakket maatregelen’. Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt: “Wat Bovag positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme. Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had ook oog voor onnodige marktverstoring, zoals Bovag ook steevast bepleit.” Ook goed is dat het kabinet de ‘BPM-knop’ met rust laat. “De nieuwverkoop heeft het immers zwaar genoeg en het verder frustreren van de nieuwverkoop zou funest zijn voor de klimaatdoelstellingen én voor de branche, zoals Bovag bij herhaling heeft laten weten aan de bewindspersonen.”

Punt van zorg is, net als voor de VNA, het plan om de bijtelling voor EV’s eerder te verhogen. “Op zich kunnen we begrip opbrengen voor stapsgewijs verhogen, maar dan pas vanaf 2021 als Autobrief III ingaat. Dan heeft de branche voldoende tijd zich daarop voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen. Bovag doet dan ook de oproep om niet eerder dan 2021 aan de bijtellingsregels te gaan sleutelen.”

Ook de RAI Vereniging spreekt in een lange reactie van een ‘meer realistische en betaalbare aanpak.’ Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen.” Volgens voorzitter Steven van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote elektrificatiegolf van personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd zijn er echter nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren. “De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. RAI Vereniging pleit er daarom voor om vanaf 2020 te starten met een geleidelijke afbouw van de BPM om de overgang naar een systeem van kilometerbeprijzing op basis van de CO2-uitstoot mogelijk te maken.”

Ook Van Eijck vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken. “Ook als oud-staatssecretaris van Financiën benadruk ik het belang van consistent en betrouwbaar overheidsbeleid. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van zowel de burger als het bedrijfsleven in de politiek en de bereidheid om te investeren in een elektrische auto. Het is dan ook onbestaanbaar dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en het kabinet zichzelf de mogelijkheid biedt om de fiscale regels ieder jaar bij te stellen. Niet alleen wordt de autobranche hard geraakt, maar bovenal de meer dan 10.000 automobilisten die nu al een elektrische auto voor 2020 hebben besteld en de vele bedrijven die momenteel investeren om hun wagenpark te verduurzamen.”

Reacties

[…] niet hersteld. In de komende maanden zal er echter een extra impuls ontstaan als gevolg van het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Volgend jaar verdubbelt immers de bijtelling voor EV’s van 4% naar […]

Geplaatst door: Automobielmanagement.nl > Leaseregistraties juni -4,8%, Tesla Model 3 absolute leasetopper op
Klimaatakkoord (II): autowereld verbaasd over rem op EV’s - Automobielmanagement.nl

Klimaatakkoord (II): autowereld verbaasd over rem op EV’s

Hoewel de vaderlandse autowereld redelijk positief is over de algemene strekking van het Klimaatakkoord, stuit de afnemende steun voor elektrisch rijden vrijwel overal op ongeloof. Vooral het naar voren trekken van de hogere bijtelling valt slecht, zoals bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen die spreekt van ‘een spaak in het wiel’ voor elektrisch rijden. De Vereniging van Elektrische Rijders noemt de plannen zelfs ‘desastreus’.

GreenFleet Event 2019: meld u nu aan als standhouder

‘Het feit dat de Nederlandse overheid vastgesteld beleid openbreekt en een forse verhoging van de bijtelling voor de komende jaren inzet, kan volgens VNA verstrekkende gevolgen hebben. Werkgevers, werknemers, maar ook bedrijven die investeren in elektrisch rijden, zullen het vertrouwen in de Nederlandse overheid verliezen en zich richting de toekomst terughoudend opstellen bij eventuele beslissingen c.q. investeringen op dit vlak. Daarnaast is de kans groot dat de autofabrikanten Nederland minder aantrekkelijk vinden voor de afzet van hun toch al schaarse aantallen elektrische auto’s. Al met al is het te verwachten dat dit leidt tot een afname van de inzet van elektrische auto’s in het zakelijk segment, hetgeen de kans van slagen in de consumentenmarkt ook zal verkleinen,’ schrijft de VNA. Directeur Renate Hemerik zegt dan ook: “Overstimulering tegengaan is ook in de ogen van VNA belangrijk, maar het is pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn.”

De grootste kritiek komt vanzelfsprekend van de Vereniging van Elektrische Rijders. Voorzitter Koos Burgman: “Terwijl alle landen om ons heen de stimulering sterker aanzetten gaan wij op de handrem. Het Klimaatakkoord moest ervoor zorgen dat in 2030 alleen nog elektrische auto’s nieuw verkocht worden. Met de huidige voorstellen zal dan maar 1 op de 3 verkochte auto’s elektrisch zijn”. De VER noemt de plannen dan ook ‘een verlies voor het milieu en de koploperspositie van Nederland. Het helpt veel minder mensen richting elektrisch rijden’. Dat wordt nog eens verergerd door het feit dat bijna alle eerdere voorstellen om fossiel rijden duurder te maken het niet hebben gehaald. “Hierdoor wordt de benzine-auto een aantrekkelijk alternatief.”

De Bovag is positiever en spreekt van een ‘afgewogen en realistisch pakket maatregelen’. Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt: “Wat Bovag positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme. Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had ook oog voor onnodige marktverstoring, zoals Bovag ook steevast bepleit.” Ook goed is dat het kabinet de ‘BPM-knop’ met rust laat. “De nieuwverkoop heeft het immers zwaar genoeg en het verder frustreren van de nieuwverkoop zou funest zijn voor de klimaatdoelstellingen én voor de branche, zoals Bovag bij herhaling heeft laten weten aan de bewindspersonen.”

Punt van zorg is, net als voor de VNA, het plan om de bijtelling voor EV’s eerder te verhogen. “Op zich kunnen we begrip opbrengen voor stapsgewijs verhogen, maar dan pas vanaf 2021 als Autobrief III ingaat. Dan heeft de branche voldoende tijd zich daarop voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen. Bovag doet dan ook de oproep om niet eerder dan 2021 aan de bijtellingsregels te gaan sleutelen.”

Ook de RAI Vereniging spreekt in een lange reactie van een ‘meer realistische en betaalbare aanpak.’ Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen.” Volgens voorzitter Steven van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote elektrificatiegolf van personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd zijn er echter nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren. “De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. RAI Vereniging pleit er daarom voor om vanaf 2020 te starten met een geleidelijke afbouw van de BPM om de overgang naar een systeem van kilometerbeprijzing op basis van de CO2-uitstoot mogelijk te maken.”

Ook Van Eijck vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken. “Ook als oud-staatssecretaris van Financiën benadruk ik het belang van consistent en betrouwbaar overheidsbeleid. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van zowel de burger als het bedrijfsleven in de politiek en de bereidheid om te investeren in een elektrische auto. Het is dan ook onbestaanbaar dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en het kabinet zichzelf de mogelijkheid biedt om de fiscale regels ieder jaar bij te stellen. Niet alleen wordt de autobranche hard geraakt, maar bovenal de meer dan 10.000 automobilisten die nu al een elektrische auto voor 2020 hebben besteld en de vele bedrijven die momenteel investeren om hun wagenpark te verduurzamen.”

Reacties

[…] niet hersteld. In de komende maanden zal er echter een extra impuls ontstaan als gevolg van het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Volgend jaar verdubbelt immers de bijtelling voor EV’s van 4% naar […]

Geplaatst door: Automobielmanagement.nl > Leaseregistraties juni -4,8%, Tesla Model 3 absolute leasetopper op