Liander sloot het station niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken aan. Dat kan volgens de ACM niet door de beugel. “Partijen moeten tijdig toegang krijgen tot het net. Dat is een kerntaak van de netbeheerder. Een latere aansluiting kan leiden tot vertraging bij bijvoorbeeld bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen en daarmee tot schade bij de netgebruikers”, aldus ACM-bestuurslid Henk Don.

De netbeheerders klagen overigens dat de termijn van 18 weken soms simpelweg niet haalbaar is vanwege de onverwachte groei van het aantal aanvragen, gecombineerd met een tekort aan technisch personeel. Liander zegt de boete dan ook te betreuren.

“Net als de rest van Nederland, hebben we te maken met een groot tekort aan technici terwijl ons werkpakket zeer snel groeit door de energietransitie en groeiende economie. Dit tekort zorgt ervoor dat de wachttijden voor nieuwe klanten oplopen en dat is heel vervelend”, zegt bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen in een reactie. “Het voeren van rechtszaken en geschillen en het opleggen van boetes vormt op geen enkele manier een oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk.”

Volgens de ACM is de toenemende elektrificatie vanwege de energietransitie juist een extra reden dat netbeheerders er alles aan zouden moeten doen om de wettelijke termijn te halen, en zo nodig extra investeringen te doen. Van schade bij Fastned zou door de vertraging overigens geen sprake zijn.