De verbetering van het resultaat is met name het gevolg van een verbetering van het technisch resultaat uit verzekeringen en een gunstig beleggingsresultaat als gevolg van wereldwijd gestegen aandelenkoersen.

CEO René Leander kijkt terug op de afgelopen periode: “Bij Bovemij helpen we mobiliteitsbedrijven succesvol ondernemen. Afgelopen jaar zijn we daarom gestart met twee portalen: viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Met viaBOVAG.nl willen we er – in nauwe samenwerking met de branche – voor zorgen dat consumenten via het online kanaal terecht komen bij de Bovag-leden. MijnOndernemersportaal.nl helpt mobiliteitsbedrijven om succesvol te ondernemen door alles te bieden wat zij daarvoor nodig hebben. De eerste resultaten uit de markt zijn hoopgevend. Gesteund door deze positieve resultaten zullen we ons ook de komende periode vol blijven richten op de verdere uitbouw van deze portalenstrategie.”

Vooruitblik

Leander noemt de resultaten over het eerste halfjaar buitengewoon positief. “We realiseerden in het eerste halfjaar een bijzonder goed technisch resultaat uit verzekeringsactiviteiten en ook het resultaat op onze financieringsactiviteiten droeg positief bij. We verwachten dat de groei van de financieringsactiviteiten zich ook in de tweede helft van 2019 zal doorzetten met een positieve marge. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat een vergelijkbaar technisch resultaat in de tweede helft van 2019 geen vanzelfsprekendheid is en dat het technisch resultaat gevoelig is voor incidentele grote schaden en seizoensinvloeden. Daarbij is het goede beleggingsresultaat in het eerste halfjaar grotendeels gedreven door het resultaat op de aandelenportefeuille; dit is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van ontwikkelingen op wereldwijde aandelenmarkten. Mede gezien de politiek-economische onzekerheden – waaronder de impact van de Brexit, het handelsconflict tussen de VS en China en een teruglopende economische groei – is ook hier voorzichtigheid geboden.”

Bekijk de uitgebreide cijfers op de website van Bovemij.