KPMG: elektrisch rijden op steeds grotere schaal bereikbaar

De groei van het aandeel elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark gaat veel sneller dan verwacht, schets KPMG in het recent gepubliceerde rapport Mobility 2030, a perspective for organizations across the Dutch ecosystem. Investeringen in randvoorwaarden voor ev dreigen achterop te raken.

KPMG: elektrisch rijden op steeds grotere schaal bereikbaar

Steeds meer autofabrikanten nemen drastische maatregelen om geld vrij te maken voor investeringen in elektrificatie en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals forse kostenreducties, fusies en vormen van samenwerking. Daarmee groeit het aanbod van elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren in hoog tempo en wordt deze vorm van vervoer ook op steeds grotere schaal bereikbaar voor de consument en de zakelijke rijder.

Volgens Stijn de Groen, Lead voor Mobility 2030 bij KPMG, kan Nederland niet meer om elektrisch rijden heen. “Er is geen weg meer terug. Het is bovendien van groot belang dat vanuit de verschillende sectoren nagedacht wordt over de investeringen voor een blijvende groei in duurzaam vervoer. Investeringen die gericht moeten zijn op betaalbare mobiliteit, op het ontzorgen van mensen met een elektrisch voertuig en het verbeteren van de oplaadmogelijkheden. En een heldere visie van de overheid op onze toekomstige mobiliteit is nodig om het momentum niet te verliezen.”

Smart grid

Nederland loopt samen met Noorwegen voorop in Europa als het gaat om elektrisch rijden. Om deze positie te kunnen vasthouden is het, volgens KPMG, van groot belang dat het huidige elektriciteitsnet wordt aangepast zodat de piekbelasting door snelle groei van het aantal elektrische auto’s kan worden opgevangen. “En wij moeten flink investeren in het ontwikkelen en aansluiten van ‘smart grid’ initiatieven voor elektrische voertuigen zodat vraag en aanbod van energie op lokaal niveau beter wordt gebalanceerd. Ook het oplossen van de huidige knelpunten om initiatieven van duurzame energie aan te sluiten op het huidige netwerk moet meer aandacht krijgen. Daarnaast moet geld worden vrijgemaakt om mensen te stimuleren om hun oude, meer vervuilende voertuig van de weg te halen”, aldus Groen.

Doorpakken op MaaS

Om klimaatdoelstellingen te behalen en de luchtkwaliteit in de stedelijke omgevingen te verbeteren, moet de overheid volgens De Groen alles op alles moeten zetten om versneld af te stappen van de fossiele brandstoffen. De Groen: “Vooral omdat onze mobiliteit een belangrijk deel van de totale uitstoot vormt. Stabiel overheidsbeleid is dan ook essentieel, waarbij diverse instrumenten ingezet kunnen worden om de belangrijke klimaatdoelstellingen te realiseren. Het wegnemen van de onzekerheid als het gaat om bijtellingsregels en andere fiscale prikkels, de verschuiving van betaling op basis van bezit naar betalen naar gebruik en het stimuleren van het (ver)sneld uit-faseren vervuilende auto’s zijn hiervan voorbeelden.”

Ook op het gebied van connected en autonoom vervoer en Mobility-as-a-Service concepten moet Nederland doorpakken, stelt het rapport. Vooral MaaS biedt veel potentie. Maar om de uitrol van MaaS tot een succes te maken is een ‘level playing field’ essentieel, net als gerichte data uitwisseling en een brede samenwerking in het ecosysteem. “Alleen een integraal, flexibel en betaalbaar dienstenaanbod is afdoende om op grote schaal te kunnen overtuigen. Dat ontbreekt nu nog waardoor Nederland ook op dit thema nog niet echt door kan pakken”, aldus Groen. Waarbij hij wel de hoop heeft te leren uit de zeven MaaS-pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Groen: “Dat is een goede stap maar het is wel zaak dat die leerervaringen vervolgens op afzienbare termijn ook op landelijk niveau kunnen worden toegepast”.

Reacties

we gaan elektrisch rijden, Zonneparken langs snelwegen met batterijopslag en laadstations.
raffinaderijen gaan dicht. OPEC hoeft niet meer produceren.
schone lucht, goedkoop rijden. ik heb zonnepanelen laadpaal en EV.
Super.

Geplaatst door: Will Eisinga op
KPMG: elektrisch rijden op steeds grotere schaal bereikbaar - Automobielmanagement.nl

KPMG: elektrisch rijden op steeds grotere schaal bereikbaar

De groei van het aandeel elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark gaat veel sneller dan verwacht, schets KPMG in het recent gepubliceerde rapport Mobility 2030, a perspective for organizations across the Dutch ecosystem. Investeringen in randvoorwaarden voor ev dreigen achterop te raken.

KPMG: elektrisch rijden op steeds grotere schaal bereikbaar

Steeds meer autofabrikanten nemen drastische maatregelen om geld vrij te maken voor investeringen in elektrificatie en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals forse kostenreducties, fusies en vormen van samenwerking. Daarmee groeit het aanbod van elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren in hoog tempo en wordt deze vorm van vervoer ook op steeds grotere schaal bereikbaar voor de consument en de zakelijke rijder.

Volgens Stijn de Groen, Lead voor Mobility 2030 bij KPMG, kan Nederland niet meer om elektrisch rijden heen. “Er is geen weg meer terug. Het is bovendien van groot belang dat vanuit de verschillende sectoren nagedacht wordt over de investeringen voor een blijvende groei in duurzaam vervoer. Investeringen die gericht moeten zijn op betaalbare mobiliteit, op het ontzorgen van mensen met een elektrisch voertuig en het verbeteren van de oplaadmogelijkheden. En een heldere visie van de overheid op onze toekomstige mobiliteit is nodig om het momentum niet te verliezen.”

Smart grid

Nederland loopt samen met Noorwegen voorop in Europa als het gaat om elektrisch rijden. Om deze positie te kunnen vasthouden is het, volgens KPMG, van groot belang dat het huidige elektriciteitsnet wordt aangepast zodat de piekbelasting door snelle groei van het aantal elektrische auto’s kan worden opgevangen. “En wij moeten flink investeren in het ontwikkelen en aansluiten van ‘smart grid’ initiatieven voor elektrische voertuigen zodat vraag en aanbod van energie op lokaal niveau beter wordt gebalanceerd. Ook het oplossen van de huidige knelpunten om initiatieven van duurzame energie aan te sluiten op het huidige netwerk moet meer aandacht krijgen. Daarnaast moet geld worden vrijgemaakt om mensen te stimuleren om hun oude, meer vervuilende voertuig van de weg te halen”, aldus Groen.

Doorpakken op MaaS

Om klimaatdoelstellingen te behalen en de luchtkwaliteit in de stedelijke omgevingen te verbeteren, moet de overheid volgens De Groen alles op alles moeten zetten om versneld af te stappen van de fossiele brandstoffen. De Groen: “Vooral omdat onze mobiliteit een belangrijk deel van de totale uitstoot vormt. Stabiel overheidsbeleid is dan ook essentieel, waarbij diverse instrumenten ingezet kunnen worden om de belangrijke klimaatdoelstellingen te realiseren. Het wegnemen van de onzekerheid als het gaat om bijtellingsregels en andere fiscale prikkels, de verschuiving van betaling op basis van bezit naar betalen naar gebruik en het stimuleren van het (ver)sneld uit-faseren vervuilende auto’s zijn hiervan voorbeelden.”

Ook op het gebied van connected en autonoom vervoer en Mobility-as-a-Service concepten moet Nederland doorpakken, stelt het rapport. Vooral MaaS biedt veel potentie. Maar om de uitrol van MaaS tot een succes te maken is een ‘level playing field’ essentieel, net als gerichte data uitwisseling en een brede samenwerking in het ecosysteem. “Alleen een integraal, flexibel en betaalbaar dienstenaanbod is afdoende om op grote schaal te kunnen overtuigen. Dat ontbreekt nu nog waardoor Nederland ook op dit thema nog niet echt door kan pakken”, aldus Groen. Waarbij hij wel de hoop heeft te leren uit de zeven MaaS-pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Groen: “Dat is een goede stap maar het is wel zaak dat die leerervaringen vervolgens op afzienbare termijn ook op landelijk niveau kunnen worden toegepast”.

Reacties

we gaan elektrisch rijden, Zonneparken langs snelwegen met batterijopslag en laadstations.
raffinaderijen gaan dicht. OPEC hoeft niet meer produceren.
schone lucht, goedkoop rijden. ik heb zonnepanelen laadpaal en EV.
Super.

Geplaatst door: Will Eisinga op