De branche-organisatie baseert die informatie op kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder leden. Dat laatste via de ‘Bovag Coronamonitor’, die vanaf nu elke week door de aangesloten ondernemers wordt ingevuld.

Bovag heeft voor twee ministeries in kaart gebracht wat de schade is die in de diverse branches door ondernemers en medewerkers wordt geleden vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Daartoe zijn vele gesprekken gevoerd met ondernemers en bestuursleden en voorts is het de Cornonamonitor gestart, een online ledenpeiling voor de broodnodige kwantitatieve informatie.

Uit deze monitor blijkt dat de branches in de volle breedte worden geraakt, maar dat er wel verschil is in snelheid en omvang van schade. De verwachting is dat de negatieve gevolgen de komende periode verder toenemen.

Omzetverlies

Uit de Coronamonitor blijkt dat het percentage ondernemers dat al een omzetverlies kan melden, varieert per branche: tussen de 19 en 75 procent. Let wel: een groot deel van de ondernemers meldt nog geen zicht te hebben op een eventueel omzetverlies. Bij de autogroothandel en tankstations melden de meeste bedrijven een omzetverlies. Bij de bedrijven die omzetverlies melden, schommelt dat verlies nu tussen de 83 en 34 procent.

Bijna tweederde van de ondernemers heeft vertrouwen dat hun bedrijf door de coronacrisis komt. De rest heeft geen vertrouwen (zo’n 5 procent), of staat daar nog neutraal in. Ongeveer een derde van de ondernemers verwacht op termijn afscheid te moeten nemen van medewerkers.

Top 5 meest genoemde problemen

  • Minder klanten
  • De orderportefeuille is minder gevuld
  • Minder werk in de werkplaats
  • Minder liquiditeit
  • Orders worden geannuleerd

Lees hier de brief van Bovag met een uitsplitsing van de problemen naar branche.