Ondanks de coronamaatregelen zagen BOVAG-leden het aantal APK’s afgelopen maart met 11,4 procent toenemen ten opzichte van maart 2019 en in april bedroeg die stijging 5,1 procent. In totaal voerden de aangesloten autobedrijven in de eerste vier maanden van het jaar al bijna 1,4 miljoen APK’s uit, een toename van 5,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Achteruitgang

15 procent van de automobilisten die de intentie hadden onderhoud of reparatie in te plannen, geeft aan direct of binnen een paar weken na het opheffen van coronamaatregelen alsnog een afspraak te maken. Bijna 8 procent stelt het voorgenomen werkplaatsbezoek echter langer dan een half jaar uit, of annuleert dit geheel. Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG, maakt zich zorgen over die laatste groep: “Die 8 procent staat toch voor bijna 700.000 voertuigen in heel Nederland. Veel auto’s staan nu natuurlijk grotendeels stil, maar stilstand betekent ook achteruitgang.” Ten Broeke is echter tevreden over het feit dat het gros van de automobilisten wel gewoon aandacht aan zijn auto besteedt.

Overkoepelend protocol

BOVAG werkt momenteel aan één overkoepelend protocol voor alle ondernemingen in de mobiliteitsbranche. Zodoende hoeft bijvoorbeeld een autobedrijf met daarbij op dezelfde locatie een tankstation, wasstraat en schadeherstelactiviteiten niet vier verschillende protocollen te gaan hanteren.

Autokoop

Uit het Bovag-onderzoek blijkt verder dat 60 procent van de mensen met plannen om een nieuwe of gebruikte auto aan te schaffen, deze aankoop als gevolg van het coronavirus niet uitstelt. Ruim 20 procent schuift de aanschaf op de lange baan en meer dan 15 procent geeft aan geen auto meer te zullen kopen. Ruim een derde zegt dat de aankoop geen haast heeft en bijna 30 procent maakt zich zorgen over de eigen financiële situatie. 1 op de 5 mensen met aanschafplannen overweegt huur of (private) lease, waarvan bijna de helft onder invloed van de coronamaatregelen. 6 procent kiest als gevolg van het virus voor de aanschaf van een occasion in plaats van de eerder voorgenomen koop van een nieuwe auto.