Autodealers blijven ook in het eerste kwartaal 2021 afhankelijk van NOW

Autodealers hebben in Q1 gemiddeld een nettoresultaat van 0,93 procent gerealiseerd. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Zonder de overheidssteun in de vorm van de NOW-regeling zou het rendement echter slechts 0,52 procent bedragen, blijkt uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers.

De resultaten van het eerste kwartaal dit jaar en in 2020 zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Zo werd eind maart vorig jaar de intelligente lockdown van kracht in het kader van de coronamaatregelen. Medio december 2020 werden de autodealers geconfronteerd met een harde lockdown en moesten de showrooms op slot, alvorens begin maart pas weer op afspraak te openen.

Onder meer als gevolg van de harde lockdown daalde de omzet uit de verkoop van nieuwe auto’s met meer dan 12 procent ten opzichte van Q1 2020. Omdat er geen showroombezoek mogelijk was, nam de omloopsnelheid van de voorraad af van 7,4 een jaar eerder tot 5,5 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal stadagen nam toe van 49 naar 67.

Verkoop stimuleren

Fabrikanten zetten alle zeilen bij om de verkoop te stimuleren en dat resulteerde in een bonus per verkochte nieuwe auto die een kwart hoger lag en een provisie van 40 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het aantal verkochte occasions per dealervestiging nam in het eerste kwartaal van 2021 bijna 14 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit de verkoopstatistieken van RDC blijkt dat autodealers meer hinder ondervonden van de harde lockdown dan universele autobedrijven en de particuliere handel; de totale occasionmarkt daalde in het eerste kwartaal met 3 procent, terwijl dealers bijna 11 procent inleverden. De brutomarge per transactie verbeterde echter en lag ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder.

Droge voeten

“In het eerste kwartaal hebben we – mede dankzij de NOW – gemiddeld genomen droge voeten weten te houden”, vertelt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. “Maar de verschillen per merk zijn groot en een vooruitblik naar de rest van het jaar kent de nodige uitdagingen, ondanks de ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen in het tweede kwartaal. BOVAG lobbyt daarom voor handelingsperspectief voor de branche tot het einde van dit jaar in verband met de na-ijl effecten van de coronacrisis. Immers, het steunpakket van de overheid eindigt na het derde kwartaal, terwijl de branche nu het na-ijl effect voor haar kiezen krijgt. De BOVAG Barometer blijft daarmee op ‘stormachtig‘ staan.”

Autodealers blijven ook in het eerste kwartaal 2021 afhankelijk van NOW - Automobielmanagement.nl

Autodealers blijven ook in het eerste kwartaal 2021 afhankelijk van NOW

Autodealers hebben in Q1 gemiddeld een nettoresultaat van 0,93 procent gerealiseerd. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Zonder de overheidssteun in de vorm van de NOW-regeling zou het rendement echter slechts 0,52 procent bedragen, blijkt uit de BOVAG Branche Barometer van BOVAG Autodealers.

De resultaten van het eerste kwartaal dit jaar en in 2020 zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Zo werd eind maart vorig jaar de intelligente lockdown van kracht in het kader van de coronamaatregelen. Medio december 2020 werden de autodealers geconfronteerd met een harde lockdown en moesten de showrooms op slot, alvorens begin maart pas weer op afspraak te openen.

Onder meer als gevolg van de harde lockdown daalde de omzet uit de verkoop van nieuwe auto’s met meer dan 12 procent ten opzichte van Q1 2020. Omdat er geen showroombezoek mogelijk was, nam de omloopsnelheid van de voorraad af van 7,4 een jaar eerder tot 5,5 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal stadagen nam toe van 49 naar 67.

Verkoop stimuleren

Fabrikanten zetten alle zeilen bij om de verkoop te stimuleren en dat resulteerde in een bonus per verkochte nieuwe auto die een kwart hoger lag en een provisie van 40 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het aantal verkochte occasions per dealervestiging nam in het eerste kwartaal van 2021 bijna 14 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit de verkoopstatistieken van RDC blijkt dat autodealers meer hinder ondervonden van de harde lockdown dan universele autobedrijven en de particuliere handel; de totale occasionmarkt daalde in het eerste kwartaal met 3 procent, terwijl dealers bijna 11 procent inleverden. De brutomarge per transactie verbeterde echter en lag ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder.

Droge voeten

“In het eerste kwartaal hebben we – mede dankzij de NOW – gemiddeld genomen droge voeten weten te houden”, vertelt Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. “Maar de verschillen per merk zijn groot en een vooruitblik naar de rest van het jaar kent de nodige uitdagingen, ondanks de ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen in het tweede kwartaal. BOVAG lobbyt daarom voor handelingsperspectief voor de branche tot het einde van dit jaar in verband met de na-ijl effecten van de coronacrisis. Immers, het steunpakket van de overheid eindigt na het derde kwartaal, terwijl de branche nu het na-ijl effect voor haar kiezen krijgt. De BOVAG Barometer blijft daarmee op ‘stormachtig‘ staan.”