Analyse: Is autodelen nu wel zo’n goed idee?

Autodelen is ‘hip and happening’. Vorige week werd bekend dat de twintig grootste gemeenten op het Nederlandse platteland samen met autoverhuur- en -leasebedrijven en andere aanbieders het autodelen een forse impuls willen geven. Ook de regio Amsterdam werpt zich met vernieuwde energie op het autodelen. Maar tegelijk geven BMW en Daimler hun gezamenlijke autodeel-avontuur grotendeels op terwijl de Duitse autogoeroe Ferdinand Dudenhöffer het al helemaal niet ziet zitten.

Autodelen groeit niet in België

De gemeenten op het platteland hebben als nieuwe toetreders een Green Deal Autodelen met volgnummer II ondertekend, meldde AM eerder deze maand. Daarin staat als doel om over een goed jaar al 100.000 deelauto’s met minimaal 700.000 gebruikers te laten rondrijden. Vier jaar geleden zeiden provincies én aanbieders in een eerste Green Deal Autodelen al dat er in 2018 minstens 100.000 van die deelauto’s zouden moeten zijn. Nu, meer dan een jaar later, komen we echter nog altijd niet verder dan ruim 50.000 auto’s. Daarop staan weliswaar 515.000 autodelers geregistreerd maar bekend is dat een groot deel van hen hooguit één keer of zelfs nooit van zo’n deelauto gebruik heeft gemaakt.

Bereikbaarheid

Maar de plattelandsgemeenten zien toch wel toekomst: “Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke opgaves op het platteland”, zegt Theo Meskers, wethouder in Hollands Kroon en een van de ondertekenaars. “Ik denk dat autodelen in combinatie met bijvoorbeeld de trein, bus en elektrische fiets echt een oplossing op maat kan bieden. We werken als plattelandsgemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in de 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto.”

Ook de Vervoerregio Amsterdam ondertekende de Green Deal Autodelen II. “Autodelen biedt niet alleen in de steden de mogelijkheid meer mensen met minder auto’s te vervoeren, maar kan ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing zijn. Mits op de juiste manier ingezet, kan dit leiden tot minder auto’s op straat, maar mogelijk ook om de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben te vergroten én als aanvulling op het openbaar vervoer,” schrijft die instantie om er trots aan toe te voegen: “Europa neemt een voorbeeld aan Nederland. We zijn koploper op het gebied van autodelen.”

ShareNow krimpt in

Maar bij al dat enthousiasme is het wel opvallend dat twee van de grote autofabrikanten, van wie je toch enige kennis van zaken mag verwachten, zich juist grotendeels terugtrekken uit het autodelen. BMW en Daimler krimpen hun gezamenlijke autodeeltak Share Now al na minder dan een jaar drastisch in. In de Verenigde Staten worden alle activiteiten stopgezet, in Europa gaat Share Now alleen nog door in 18 grote steden waar een winstgevende exploitatie mogelijk moet zijn. Zelfs in Londen, Brussel en Florence geeft Share Now het op.

“We worden geconfronteerd met extreem moeilijke realiteiten,” schrijven BMW en Daimler in een gezamenlijke verklaring over de herstructurering van hun mobiliteitsdiensten. In februari riepen ze – bij monde van de inmiddels beide vertrokken CEO’s Harald Krüger en Dieter Zetsche – nog samen zeker een miljard euro te investeren om de snel groeiende autodeel-markt te veroveren maar nu geven ze toe dat de kosten toch de pan uit rijzen. “Wij bouwen vliegtuigen, we zijn geen luchtvaartmaatschappij,” heeft de huidige BMW-topman Oliver Zipse ter vergelijking geroepen. In de autowereld staat hij daarmee niet alleen: GM heeft haar autodeel-dienst Marven in acht Amerikaanse steden stopgezet en Ford rijdt ook niet meer met haar shuttles Chariot.

Ontnuchtering

Voor auto-expert prof. Ferdinand Düdenhoffer van de Universiteit Duisburg-Essen komt dat allemaal niet als een verrassing. “De grote verwachtingen over autodelen zijn niet uitgekomen. Het was een niche, het is een niche en dat zal het ook altijd blijven,” zei hij bij de publicatie van zijn rapport over ‘Autodelen, de grote ontnuchtering’. Hij berekent daarin dat deelauto’s in Duitsland nog altijd niet meer dan 0,04 procent van het totale autobestand uitmaken. Hij stelt ook dat er bij de genoemde 2,5 miljoen abonnees heel wat ‘kaartlijken’ zijn die zich vanwege een speciale aanbieding of actie hebben aangemeld maar nog nooit een deelauto hebben gebruikt. Düdenhoffer denkt dat je de particuliere autobezitter niet uit z’n eigen auto en van zijn individuele mobiliteit en vrijheid af krijgt maar dat je met autodelen eerder mensen aantrekt die tot nu toe van het OV gebruik maken. De conclusie van de professor is dan ook duidelijk: ‘je hoort overal indrukwekkende aantallen maar niemand verdient er geld mee.’

Lees ook:

Analyse: Is autodelen nu wel zo’n goed idee? - Automobielmanagement.nl

Analyse: Is autodelen nu wel zo’n goed idee?

Autodelen is ‘hip and happening’. Vorige week werd bekend dat de twintig grootste gemeenten op het Nederlandse platteland samen met autoverhuur- en -leasebedrijven en andere aanbieders het autodelen een forse impuls willen geven. Ook de regio Amsterdam werpt zich met vernieuwde energie op het autodelen. Maar tegelijk geven BMW en Daimler hun gezamenlijke autodeel-avontuur grotendeels op terwijl de Duitse autogoeroe Ferdinand Dudenhöffer het al helemaal niet ziet zitten.

Autodelen groeit niet in België

De gemeenten op het platteland hebben als nieuwe toetreders een Green Deal Autodelen met volgnummer II ondertekend, meldde AM eerder deze maand. Daarin staat als doel om over een goed jaar al 100.000 deelauto’s met minimaal 700.000 gebruikers te laten rondrijden. Vier jaar geleden zeiden provincies én aanbieders in een eerste Green Deal Autodelen al dat er in 2018 minstens 100.000 van die deelauto’s zouden moeten zijn. Nu, meer dan een jaar later, komen we echter nog altijd niet verder dan ruim 50.000 auto’s. Daarop staan weliswaar 515.000 autodelers geregistreerd maar bekend is dat een groot deel van hen hooguit één keer of zelfs nooit van zo’n deelauto gebruik heeft gemaakt.

Bereikbaarheid

Maar de plattelandsgemeenten zien toch wel toekomst: “Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke opgaves op het platteland”, zegt Theo Meskers, wethouder in Hollands Kroon en een van de ondertekenaars. “Ik denk dat autodelen in combinatie met bijvoorbeeld de trein, bus en elektrische fiets echt een oplossing op maat kan bieden. We werken als plattelandsgemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in de 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto.”

Ook de Vervoerregio Amsterdam ondertekende de Green Deal Autodelen II. “Autodelen biedt niet alleen in de steden de mogelijkheid meer mensen met minder auto’s te vervoeren, maar kan ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing zijn. Mits op de juiste manier ingezet, kan dit leiden tot minder auto’s op straat, maar mogelijk ook om de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben te vergroten én als aanvulling op het openbaar vervoer,” schrijft die instantie om er trots aan toe te voegen: “Europa neemt een voorbeeld aan Nederland. We zijn koploper op het gebied van autodelen.”

ShareNow krimpt in

Maar bij al dat enthousiasme is het wel opvallend dat twee van de grote autofabrikanten, van wie je toch enige kennis van zaken mag verwachten, zich juist grotendeels terugtrekken uit het autodelen. BMW en Daimler krimpen hun gezamenlijke autodeeltak Share Now al na minder dan een jaar drastisch in. In de Verenigde Staten worden alle activiteiten stopgezet, in Europa gaat Share Now alleen nog door in 18 grote steden waar een winstgevende exploitatie mogelijk moet zijn. Zelfs in Londen, Brussel en Florence geeft Share Now het op.

“We worden geconfronteerd met extreem moeilijke realiteiten,” schrijven BMW en Daimler in een gezamenlijke verklaring over de herstructurering van hun mobiliteitsdiensten. In februari riepen ze – bij monde van de inmiddels beide vertrokken CEO’s Harald Krüger en Dieter Zetsche – nog samen zeker een miljard euro te investeren om de snel groeiende autodeel-markt te veroveren maar nu geven ze toe dat de kosten toch de pan uit rijzen. “Wij bouwen vliegtuigen, we zijn geen luchtvaartmaatschappij,” heeft de huidige BMW-topman Oliver Zipse ter vergelijking geroepen. In de autowereld staat hij daarmee niet alleen: GM heeft haar autodeel-dienst Marven in acht Amerikaanse steden stopgezet en Ford rijdt ook niet meer met haar shuttles Chariot.

Ontnuchtering

Voor auto-expert prof. Ferdinand Düdenhoffer van de Universiteit Duisburg-Essen komt dat allemaal niet als een verrassing. “De grote verwachtingen over autodelen zijn niet uitgekomen. Het was een niche, het is een niche en dat zal het ook altijd blijven,” zei hij bij de publicatie van zijn rapport over ‘Autodelen, de grote ontnuchtering’. Hij berekent daarin dat deelauto’s in Duitsland nog altijd niet meer dan 0,04 procent van het totale autobestand uitmaken. Hij stelt ook dat er bij de genoemde 2,5 miljoen abonnees heel wat ‘kaartlijken’ zijn die zich vanwege een speciale aanbieding of actie hebben aangemeld maar nog nooit een deelauto hebben gebruikt. Düdenhoffer denkt dat je de particuliere autobezitter niet uit z’n eigen auto en van zijn individuele mobiliteit en vrijheid af krijgt maar dat je met autodelen eerder mensen aantrekt die tot nu toe van het OV gebruik maken. De conclusie van de professor is dan ook duidelijk: ‘je hoort overal indrukwekkende aantallen maar niemand verdient er geld mee.’

Lees ook: