Het bedrag maakt deel uit van de overeenkomst die is gesloten met de brancheorganisaties TLN, EVO en KNV. Bij het vaststellen van de subsidiebedragen is een aantal uitgangspunten gehanteerd: – een zo groot mogelijk milieu-effect op de luchtkwaliteit in de binnensteden; – lichtere voertuigen ( <225kW) zoveel mogelijk stimuleren vanwege veelvuldig rijden in de binnenstad; – subsidie voor maximaal 1.000 voertuigen in de zwaarste vermogenscategorie (>225 kW); Beide partijen hebben besloten dat het retrofitten van Euro 2 vrachtvoertuigen in de nieuwe regeling niet wordt vergoed. Hiervoor is gekozen omdat Euro 2 voertuigen relatief nog maar kort met een roetfilter in de milieuzone mogen rijden (t/m 2010). Het subsidiëren van een roetfilter is daardoor niet kosteneffectief. VROM wil de nieuwe subsidieregeling zo spoedig mogelijk officieel publiceren. De regeling geldt met terugwerkende kracht. Bij nieuwe aanvragen moeten op de factuur de aangepaste subsidiebedragen 2008 worden vermeld. Wanneer de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, kunnen APK-stations weer subsidieaanvragen indienen. Onderstaand schema, van Platform Schone Voertuigen, geeft de nieuwe subsidiebedragen weer: Subsidiebedragen: 2800- 5000 kg < 150 kw 150-225 kw > 225 Kw half open filters bedragen 2008 € 1.000,- € 2.250,- € 2.650,- € 3.000,- bedragen 2007 € 1.000,- € 2.250,- € 3.250,- € 4.000,- Gesloten filters bedragen 2008 € 2.000,- € 5.000,- € 5.500,- € 6.000,- bedragen 2007 € 2.000,- € 5.000,- € 6.500,- € 8.000,- actief gesloten filters bedragen 2008 € 2.500,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- bedragen 2007 € 2.500,- € 6.000,- € 8.000,- € 10.000,-