Er is feitelijk sprake van één alternatief: compressed natural gas oftewel cng oftewel samengeperst aardgas. Daarbij speelt op dit moment nog het overbekende kip-en-ei-verhaal omdat het aantal tappunten in ons land nog zeer beperkt is. Bij onze oosterburen bijvoorbeeld is die situatie al totaal anders waar daar kun je al op achthonderd locaties aardgas getankt. Maar er is een kentering, volgens de plannen van aardgasleverancier DutCH4 en bouwer Ballast Nedam zouden er volgend jaar in ons land vijftig aardgastankstations moeten staan. Als we gemakshalve even voorbijgaand aan door technici en chemici gevoerde discussies of ‘schone' diesels nu wel of niet kunnen wedijveren met aardgasmotoren, kunnen we wel vaststellen dat het prijsverschil tussen een liter diesel en een kilo aardgas duidelijk in het voordeel van cng uitvalt. Feit is ook dat er al verschillende fabrikanten zijn die kant-en-klare aardgasversies kunnen leveren, en dan ook nog in diverse grootteklassen. Voorbeelden zijn de Opel Combo, de VW Caddy, de Mercedes Sprinter en de Iveco Daily.