1. De lijst van auto’ die tenminste een jaar op de markt zijn en een bepaald minumum aan marktaandeel in de zakelijke markt hebben, wordt samengeteld.

 

2. Zijn er van die auto’s voldoende zakelijke registraties geweest in het afgelopen jaar?

 

3. De lijst van kandidaten die beoordeeld zullen worden, ontstaat uit de crossing tussen de lijst van stap 1 en de lijst van stap 2. Dit jaar betrof het 78 auto’s. De auto’s
worden ingedeeld in hun segmenten. De jury hanteert de segmentindeling van de Rai.

 

4. De vier grote leasemaatschappijen die in de jury zijn vertegenwoordigd (LeasePlan, ING Car Lease, Athlon Car Lease, De Lage Landen Translease*) berekenen een verhoudingsgetal tussen de aanschafwaarde en de kilometerkostprijs van alle auto’s van de geselecteerde lijst. Zij calculeren één versie boven het basismodel met een benzinemotor. AM berekent van de cijfers van de vier leasemaatschappijen
het gemiddelde. Dat gemiddelde komt onder categorie 1 op de invullijsten voor alle juryleden. Zij moeten dit getal beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.

 

5. AM vermeldt het aandeel van de auto’s op de zakelijke markt als categorie 2
op de invullijsten van alle juryleden. Zij moeten dit getal beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.

 

6. De invullijsten van de juryleden worden aangevuld met de beoordelingscategorieën 3 tot en met 6. Dus, alle juryleden krijgen een lijst waarop alle geselecteerde auto’s staan met daarachter zes beoordelingscategorieën. Het betreft:

Categorie 1: Verhouding aanschafwaarde-kilometerkostprijs
Categorie 2: Aandeel op de zakelijke markt
Categorie 3: Kwaliteit merkorganisatie importeur en dealers
Categorie 4: Volledigheid van het leveringsprogramma
Categorie 5: Comfort, rijeigenschappen en veiligheid
Categorie 6: Uitstraling

 

7. Alle juryleden ontvangen onafhankelijk van elkaar hun lijsten waarop zij alle auto’s op alle zes de categorieën moeten beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.

 

8. De lijsten komen terug bij AM. De cijfers worden verzameld en opgeteld. Hier wordt rekening gehouden met de zwaarte van de diverse categorieën. De ene categorie telt namelijk zwaarder dan de andere. De computer houdt vervolgens rekening met
de aftrek voor het milieulabel (zie kader) berekent de voorlopige eindlijst van
de verkiezing.

 

9. Op de laatste vergadering wordt een blinde lijst met de toptien aan de juryleden gepresenteerd. De volgorde is willekeurig, de juryleden kennen de scores niet. Alle jurykleden mogen op dat moment hun hart laten spreken en een beperkt
aantal zogenoemde ‘emotiepunten’ toekennen aan die toptien. De punten worden ter
plekke verzameld en opgeteld bij de eindlijst van stap 8.

 

10. Dan wordt bekend wat de definitieve lijst is en welke auto de meeste punten heeft gekregen. Die wint de prijs. Dat kan in theorie een andere zijn dan de auto
die op de eerste plaats stond op de lijst van stap 8, maar alleen als de uitslagen al dicht bij elkaar lagen. Een overduidelijke winnaar kan door de emotiepunten niet
meer verliezen, aan de andere kant kan een overduidelijke winnaar zijn voorsprong wel verder vergroten. Er volgt een afsluitende discussie, maar de volgorde kan niet meer
veranderen.

 

 *Na de overname van Athlon Car Lease door De Lage Landen (Rabobank) in juni 2006, zijn Athlon Car Lease en De Lage Landen Translease inmiddels opgegaan in één bedrijf met de naam Athlon Car Lease. Jurylid Roel Vermaat vertegenwoordigde De Lage Landen Translease en heeft in juni 2007 het gefuseerde bedrijf verlaten. Maar de jurering van Zakenauto van het Jaar 2007 heeft daarvoor plaatsgevonden en daaraan heeft hij nog wel meegewerkt.

 

Nieuw: milieuaftrek Met ingang van de verkiezing 2007 heeft de jury besloten dat ‘de milieuprestatie’ van de deelnemende auto’s wordt meegenomen in de beoordeling. De jury gebruikt de normale milieulabels. Hoe roder het label, hoe groter de aftrek.

Milieulabel puntencorrectie
A                              0
B –                         100
C –                         200
D –                         300
E –                         400
F –                         500
G –                         600

 

Hoe kiest de jury de AMbitie?

 

De AMbitie is een aanmoedigingsprijs voor een auto die korter dan een jaar op de markt
is. De jury wil met de toekenning ervan haar vertrouwen uitspreken in een zakenauto
en een merkorganisatie. De winnaar van de AMbitie is in potentie kanshebber voor de titel
Zakenauto van het Jaar maar een garantie is het in het geheel niet.

 

Stap 1 AM bepaalt een lijst van auto’s die korter dan een jaar op de markt zijn. Van deze lijst wordt door de leasemaatschappijen die in de jury zijn vertegenwoordigd het verhoudingsgetal tussen de aanschafwaarde van de auto en de kilometerkostprijs berekend.


Stap 2 AM berekent het gemiddelde van de verhoudingsgetallen en vermeldt dat bij de te beoordelen auto’s op de invullijsten voor de juryleden. Zij moeten het getal beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.


Stap 3 De cijfers komen terug bij AM en de voorlopige rangorde wordt berekend. Deze uitslag is voor vijftig procent bepalend voor de einduitslag. Uit de lijst wordt de toptien genomen. De toptien gaat op de laatste vergadering ‘blind’ terug naar de juryleden. Zij kennen de rangorde van de scores niet. Alle juryleden moeten dan aan alle auto’s uit de toptien emotiepunten geven.

Stap 4 De emotiepunten worden opgeteld en krijgen net als het verhoudingsgetal een weging van vijftig procent. Door de punten samen te voegen ontstaat de definitieve lijst. De winnaar is de auto met de meeste punten.