Dit jaar (2008) zijn 81 auto’s beoordeeld en de procedure van de verkiezing is tien stappen samen te vatten.

 

 

Stap 1:

De lijst van auto’s die tenminste één jaar op de markt zijn wordt samengeteld.

 

Stap 2:

Zijn er van die auto’s voldoende zakelijke registraties geweest in het afgelopen jaar?

 

Stap 3:

De lijst van kandidaten die beoordeeld zullen worden, ontstaat uit de crossing tussen de lijst van stap 1 en de lijst van stap 2. De auto’s worden ingedeeld in hun segmenten. De jury hanteert daarbij de segmentindeling van de Rai. 

 

Stap 4:

De vier grote leasemaatschappijen die in de jury zijn vertegenwoordigd (LeasePlan, ING Car Lease, Athlon Car Lease, Arval) berekenen een verhoudingsgetal tussen de aanschafwaarde en de kilometerkostprijs van alle auto’s van de geselecteerde lijst. Zij calculeren één versie boven het basismodel met een benzinemotor. AM berekent van de cijfers van de vier leasemaatschappijen het gemiddelde. Dat gemiddelde komt als beoordelingscategorie 1 op de invullijsten voor alle juryleden. Zij moeten allen dit getal beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.

 

Stap 5:

AM vermeldt het aandeel van de auto’s op de zakelijke markt als beoordelingscategorie 2 op de invullijsten van alle juryleden. Zij moeten allen dit getal beoordelen met een rapportcijfer tussen 1 en 10.

 

Stap 6:

De invullijsten van de juryleden worden aangevuld met de beoordelingscategorieën 3 tot en met 6. Dus, alle juryleden krijgen een lijst waarop alle geselecteerde auto’s staan met daarachter zes beoordelingscategorieën. Het betreft:

 

Categorie 1: Verhouding aanschafwaarde : kilometerkostprijs

Categorie 2: Aandeel op de zakelijke markt

Categorie 3: Kwaliteit merkorganisatie importeur en dealers

Categorie 4: Volledigheid van het leveringsprogramma

Categorie 5: Comfort, rijeigenschappen en veiligheid

Categorie 6: Uitstraling

 

Stap 7:

Alle juryleden ontvangen onafhankelijk van elkaar hun lijsten waarop zij alle auto’s op alle zes de categorieën moeten beoordelen met rapportcijfers tussen 1 en 10.

 

Stap 8:

De lijsten komen terug bij AM. De cijfers worden verzameld en opgeteld. Hier wordt rekening gehouden met de weging van de diverse beoordelingscategorieën. De ene categorie telt namelijk zwaarder dan de andere (zie kader). De computer houdt vervolgens rekening met de aftrek voor het milieulabel (zie kader) en berekent zo de voorlopige eindlijst van de verkiezing.

 

Stap 9:

Op de laatste juryvergadering wordt een blinde lijst met de toptien aan de juryleden gepresenteerd. De volgorde is willekeurig, de juryleden kennen de scores niet. Alle juryleden mogen op dat moment hun hart laten spreken en een (beperkt) aantal zogenoemde ‘emotiepunten’ toekennen aan die toptien. De punten worden ter plekke verzameld en opgeteld bij de eindlijst van stap 8.

 

Stap 10:

Dan wordt bekend wat de definitieve lijst is en welke auto cumulatief de meeste punten heeft gekregen. Die auto c.q merkorganisatie wint de prijs. Dat kan in theorie een andere zijn dan de auto die op de eerste plaats stond op de lijst van stap 8 maar alleen als de uitslagen al dicht bij elkaar lagen. Een overduidelijke winnaar kan door de emotiepunten niet verliezen, aan de andere kant kan een overduidelijke winnaar zijn voorsprong wel verder vergroten. Er volgt een afsluitende discussie over de keuze maar de volgorde kan door die discussie niet meer veranderen.

 

Weging beoordelingscategorieën

Relatie aanschafwaarde-kilometerkostprijs       25%

Aandeel zakelijke markt           18%

Kwaliteit import-dealerorganisatie        20%

Volledigheid programma          11%

Comfort, rijeigenschappen, veiligheid   11%

Uitstraling         15%

 

Milieuaftrek

Met ingang van de verkiezing 2007 heeft de jury besloten dat de milieuprestatie van de auto’s wordt meegenomen in de beoordeling. De jury gebruikt de gangbare milieulabels, hoe roder het label, hoe groter de aftrek.

 

Milieulabel                   puntencorrectie

A                                                 0

B                                             -100

C                                            -200

D                                            -300

E                                             -400

F                                             -500

G                                            -600

 

 

*Na de overname van Athlon Car Lease door De Lage Landen (Rabobank) in juni 2006, zijn Athlon Car Lease en De Lage Landen Translease opgegaan in één bedrijf met de naam Athlon Car Lease. De vertegenwoordiging van Lage Landen Translease in de jury is met ingang van de verkiezing voor 2008 vervangen door een vertegenwoordiger van Arval.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding