Mobiliteitsleasing maakt van een leaseauto een eigentijds mobiliteitsproduct. De leaseauto wordt omgevormd tot een persoonsgebonden mobiliteitsbudget. De werknemer gebruikt dit budget om van A naar B te komen. Zo kan de werkgever zonder extra te investeren de kosten voor de leasevloot beter beheersen. De werknemer krijgt de vrijheid en het gemak om zelf te bepalen hoe hij reist: hij krijgt de beschikking over één pas waarmee hij kan kiezen voor het gebruik van leaseauto, openbaar vervoer of ov-fiets. Door bewust om te gaan met dit budget en te kiezen voor goedkope alternatieven kan de leaserijder potentieel aanzienlijke besparingen realiseren en zelfs geld overhouden van zijn persoonsgebonden budget.

Tijdens spitsuren kan het aandeel van leaseauto’s in het verkeer rond de steden oplopen to wel vijftig procent. Het persoonsgebonden mobiliteitsbudget zal in stedelijke gebieden naar verwachting leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verreden leaseautokilometers, als leaserijders vaker voor alternatieven kiezen. Voor leasemaatschappijen biedt mobiliteitsleasing de mogelijkheid nieuwe vormen van dienstverlening aan te bieden en te komen met duurzame alternatieven voor het klassieke autogebruik.

In Maastricht krijgen vijfhonderd werknemers in plaats van het klassieke leasecontract een mobiliteitsleasecontract met persoonsgebonden budget. De voor de pilot benodigde ritregistratiesystemen worden gefinancierd door de overheden. Naar verwachting zullen door deze pilot dagelijks tot honderd auto’s minder aan het verkeer deelnemen en in de files staan; dit is ongeveer vijf procent van het totaal aantal auto’s dat van de weg zal moeten om de doorstroming ten tijde van de tunnelbouw te garanderen.

Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys in Rotterdam begeleidt de pilot Mobiliteitsleasing in Maastricht, die vorige week begon. Zie www.mobiliteitsleasing.com.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding