In het bedrijfsleven is deze post een ‘low interest’-onderwerp. Ook alternatieve vormen van mobiliteit komen nauwelijks ter sprake. Hierdoor lopen werkgevers op jaarbasis onnodig duizenden euro’s mis. Dat stelt Mobility Mixx op grond van een onderzoek dat zij TNS Nipo liet uitvoeren.

Aan ruim driehonderd werkgevers in Nederland werd gevraagd welke afwegingen zij maken bij de invulling van de zakelijke mobiliteit. Iets meer dan een derde van de werkgevers denkt hier niet eens jaarlijks over na (34%). Veertig procent van de respondenten geeft aan graag te willen bezuinigen op deze kostenpost. Ook zoeken werkgevers steeds meer naar een duurzamere invulling van de zakelijke kilometers: bijna een kwart oriënteert zich actief op minder milieubelastende vervoersalternatieven. Vooral grote bedrijven (>100 werknemers) vinden het belangrijk om openbaar vervoer te stimuleren. Onder kleine bedrijven is dit minder dan tien procent van het totaal.

Ondanks deze wensen maakt het bedrijfsleven nog maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Paul Wessels, directeur van Mobility Mixx: "Er zijn efficiënte en duurzame oplossingen voor zakelijk vervoer te over. Veel bedrijven denken nog in termen van kilometervergoeding of een leaseauto. Ze vergeten de relatief nieuwe oplossingen, zoals een mobiliteitskaart of deelauto. Met deze alternatieven kan het bedrijfsleven op jaarbasis bijna 1,4 miljard euro besparen, zo bleek uit eerder onderzoek. Per organisatie is dit per werknemer gemiddeld tot zo’n tweehonderd euro per jaar."

Samen met het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft ontwikkelde Mobility Mixx de MobiliteitsMonitor. Met deze methode valt te analyseren welke mobiliteitsvormen ideaal zijn voor een bedrijf en wat deze mix de onderneming oplevert.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding