Beursmanager Roelant Groen van Amsterdam RAI zegt tevreden te zijn – en misschien ook wel opgelucht. Want na het afblazen van de AutoRAI groeide bij menigeen het vermoeden dat ook de negende editie van Fleet Expo zou sneuvelen. Het congres was juist verplaatst naar april om een een-tweetje te kunnen maken met de AutoRAI. Plots stond de beurs alleen (en erg dicht tegen de datum aan van Heliview’s Fleetmanagement, op 30 mei).

Toch wist Expo gisteren driekwart van de zaal te vullen. Het aanpalende congres ‘Project M – het mobiliteitsbudget; haalbaar of onbetaalbaar?’ trok ruim 250 bezoekers. Door middel van stemkastjes konden ze voortdurend hun mening geven over een reeks stellingen. Zo bleek dat een definitieve en brede doorbraak van het mobiliteitsbudget, als alternatief voor de leaseauto, nog even op zich laat wachten. Momenteel is zo’n twintig procent van de bedrijven er actief mee. De komende jaren zal dat percentage groeien, mits enkele hordes worden genomen. Vooral de onzekerheid over de kosteneffecten zorgt nu nog voor terughoudendheid bij fleetmanagers. Ook de effecten van fiscale regelgeving zijn voor veel betrokkenen nog te onzeker, leerde de peiling.