De Bovemij Verzekeringsgroep richt zich met haar eigen financieringsmaatschappij op het financieren van de leaseactiviteiten van Bovag-leden. "We willen het verdienmodel van de leden verstevigen", aldus Jan van der Vlist, directeur van de Bovemij financieringsmaatschappij. "Leasing is nu eenmaal een activiteit die winstgevend is. Dat geld willen we terugbrengen naar de Bovag-leden." Omdat Bovemij zelf niet over de kennis beschikte die nodig was voor het oprichten van een leasemaatschappij, werd ervoor gekozen het bedrijf Care4Lease over te nemen. "Dit bedrijf heeft ruim tien jaar ervaring met het beheer van wagenparken. Bovag-leden kunnen hun leaseactiviteiten aanbieden onder eigen label, Care4Lease  biedt hen de knowhow en benodigde schaalgrootte", aldus Van der Vlist. 

Meer over Bovemij in Automobiel Management Magazine van 17 mei.