De grote sprongen tussen de verschillende bijtellingpercentages moeten veranderen om de markt te herstellen. Dat is het belangrijkste voorstel dat VNA zegt op tafel te zullen leggen bij het ministerie van financiën voor de zogenoemde Autobrief 2. Het Financieele Dagblad heeft op 7 mei  een brief gepubliceerd waarin de vereniging zijn voorstel voor de bijtelling in het kort toelicht.

 VNA FD ingezonden brief 7 mei 2014..

In de tweede Autobrief geeft het kabinet zijn visie over de autobelastingen voor de periode 2016 tot en met 2019 en VNA is hierover met het ministerie in gesprek. Voor de leasevereniging blijft ‘betalen naar gebruik’ het eindpunt in zijn visie over eerlijke autobelastingen en slimme mobiliteit. ‘Immers, betalen naar gebruik leidt tot een bewuster reisgedrag en daarmee tot lagere mobiliteitskosten, want een niet-gereden kilometer bespaart meer CO2 dan een kilometer met een zuinige auto. Echter, het politiek draagvlak is nog niet in voldoende mate beschikbaar om betalen voor gebruik in de Autobrief 2 op te nemen’, aldus VNA.

Maar voor de korte termijn wil de vereniging wel de marktverstoring beteugelen. Daarom stelt de VNA voor de bijtelling eenvoudiger te maken door de grote sprongen tussen de verschillende categorieën te vervangen door kleine. ‘Concreet moet er tussen de huidige bijtellingpercentages van 14%, 20% en 25% een getrapte schaal komen waarbij de CO2-uitstoot het bijtellingtarief bepaalt. Het opstaptarief van 14% valt samen met 50 gram CO2 per kilometer en elk afgerond procentpunt op de schaal stemt overeen met een bepaalde CO2-uitstoot. Om innovatieve technieken te stimuleren, blijven lage bijtellingtarieven noodzakelijk voor auto’s met een heel lage CO2-uitstoot’, schrijft VNA.

De grote sprongen tussen de bijtellingpercentages bepalen nu te sterk de keuze van een berijder en dat verstoort de markt, zo meent VNA. Zo bevindt zich 45 procent van de nieuwe lease-auto’s zich in de 14%-bijtellingcategorie. En auto’s die één gram CO2 méér uitstoten, zijn vaak gelijk uit de gratie bij de leaserijder. ‘Met een getrapte schaal is een leaserijder bereid om iets meer te betalen voor een auto die beter aansluit op zijn reisprofiel, wat meer inkomsten voor de overheid oplevert. Het marktvolume wordt evenwichtig verdeeld over de volledige bijtellingschaal en dat bevordert een grotere verscheidenheid aan modellen. Het aanbod van ex-lease-auto’s zal bovendien beter afgestemd zijn op de vraag van de occasionmarkt’, zo redeneert de vereniging van leasemaatschappijen.