In die tijdfase heeft de overheid een alsmaar fijnmaziger bijtellingsstaffel gecreëerd om de (zakelijke) consument te bewegen tot de keuze voor een zuinige auto. De zakelijke automarkt heeft daar aanvankelijk schoorvoetend maar later in sterke mate op gereageerd (zie tabel 1).

Dat dit beleid effect heeft gehad, blijkt onder meer uit het feit dat het gemiddelde bijtellingpercentage voor de inkomstenbelasting gedaald is van 24,8 procent in 2008 (het eerste jaar met tariefdifferentiatie) naar 16,5 procent in 2013 – toen er sprake was van maar liefst zes verschillende tarieven. (zie tabel 2)

Gemiddelde cataloguswaarde 

Tegelijkertijd is de gemiddelde cataloguswaarde van een nieuwe leaseauto – na een aanvankelijke daling tot 2011 – weer op het oude niveau van 2007. Deze laatste ontwikkeling is met name toe te schrijven aan de recente toetreding op de markt van enkele zéér zuinige maar tevens relatief dure (semi-)elektrische auto’s, zoals de Tesla Model S en Volvo V60 plug-in hybrid. Desondanks blijft de zakelijke rijder gemiddeld genomen aan de zuinige kant bij de autokeuze. Ter vergelijk: in dezelfde periode steeg het marktgemiddelde aanschafbedrag voor nieuwe personenauto’s van 25.294 euro (in 2007) naar 28.331 euro (2013).
Door de combinatie van aanschafprijs en bijtellingtarifering heeft de zakelijke rijder door de jaren heen een belastingvoordeel gecreëerd van 65 euro netto per maand. In 2007 betaalde de zakelijke rijder nog gemiddeld 3.194 euro aan extra inkomstenbelasting voor de auto van de zaak, in 2013 was dat bedrag nog maar 2.414 euro. Voor de berekening is uitgegaan van een inkomstenbelastingtarief van 42 procent. Bijtellingpercentages zijn steeds geldig voor een termijn van maximaal vijf jaren vanaf het moment van eerste registratie.
Weinig realistisch

Onlangs nog stelde de Vereniging Auto van de Zaak op basis van eigen onderzoek dat, ingeval de regering weer terugkeert naar één uniform bijtellingtarief van 22 procent of meer, 39 procent van de leaserijders zou willen afzien van een leaseauto. Bij een uniform tarief van 25 procent of meer zou het percentage afhakers zelfs oplopen naar 76 procent. "Gezien het relatief geringe belastingbedrag dat in doorsnee aan het gebruik van een auto van de zaak verbonden is  – bij bijtellingtarieven 22 of 25 procent is dat variërend van 260 tot 300 euro per maand – lijken deze onderzoekbevindingen ons niet erg realistisch", stelt Aumacon-directeur Clem Dickmann. "De kosten van een vergelijkbare, eigen auto liggen volgens bijvoorbeeld de ANWB al gauw boven de 600 euro per maand."

Tabel 1

jaar

aantal nieuwe, zakelijke auto’s naar bijtellingcategorie*

 

0%

4%

7%

14%

20%

22%

25%

2007

210.708

 –

2008

15.304

175.264

2009

19.738

24.035

103.685

2010

94

34.840

52.008

80.862

2011

451

69.251

73.736

74.050

2012

3.528

78.918

75.215

48.330

2013

16.453

65.538

51.665

34.589

2014 t/m aug.

78

956

6.719

26.197

39.609

20.575

               

Bron: RDC/inMotiv; bewerking: Aumacon

       

* = betreft kleinzakelijk (mkb) + fleetowners + leasemaatschappijen en lease rtl (tenaamstelling leaserijder).

Tabel 2

jaar

aantal nieuwe, zakelijke auto’s*

gem. catalogusprijs

gem. bijtellingbedrag

gem. bijtellingpercentage

IB bij 42%

2007

210.708

€ 34.569

€ 7.605

22,0%

€ 3.194,00

2008

202.769

€ 33.718

€ 8.379

24,8%

€ 3.519,15

2009

150.632

€ 32.518

€ 7.744

23,8%

€ 3.252,62

2010

170.039

€ 30.818

€ 6.880

22,3%

€ 2.889,72

2011

218.511

€ 29.886

€ 6.396

21,4%

€ 2.686,18

2012

206.750

€ 31.681

€ 6.245

19,7%

€ 2.622,74

2013

168.873

€ 34.845

€ 5.749

16,5%

€ 2.414,47

           

Bron: RDC/inMotiv; bewerking: Aumacon

     

* = betreft kleinzakelijk (mkb) + fleetowners + leasemaatschappijen en lease rtl (tenaamstelling leaserijder).

 
           
             

Nationaal Zakenauto Onderzoek
Over het onderwerp ‘auto van de zaak’ verschijnt woensdag 24 september heel veel informatie als het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 wordt gepresenteerd op het Driving Business Event van Automobiel Management. Aan het onderzoek deden drieënhalf duizend berijders en vijfhonderd verantwoordelijken bij bedrijven mee. Het onderzoek is het resultaat van samenwerking tussen AM, RDC en VNA en is voor geïnteresseerden te downloaden van de sites van de drie partners.  

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding