In totaal rijden er in Vlaanderen 110.000 lease-auto’s rond, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van financiën Bart Tommelein in economisch dagblad De Tijd. Dat leasen een stuk populairder is geworden, heeft alles te maken met de hogere verkeersbelasting op meer vervuilende auto’s. Die geldt wel voor personenauto’s die door particulieren worden gekocht maar voorlopig nog niet voor lease-auto’s.

In de ondoorgrondelijke regionale situatie in België moet Vlaanderen daar eerst een samenwerkingsakkoord over sluiten met Brussel en Wallonië. Dat is echter moeilijk omdat elk van die drie gewesten andere verkeersbelastingen kent. Bovendien zijn in Wallonië amper leasingmaatschappijen gevestigd. Zij hebben dus weinig baat bij het uitwerken van een nieuwe regeling, stelt de krant. Minister Tommelein vreest dat er volgend jaar nog geen regeling voor lease-auto’s zal zijn. "It takes three to tango," aldus de bewindsman.