De onbelaste kilometervergoeding is de maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt als deze zijn privéauto zakelijk gebruikt. Maar deze 19 cent staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke autokosten, meldde onlangs ANWB en het NIBUD nog. De werkelijke kosten voor een middenklasser zouden 49 cent per kilometer zijn.

Maar in de 49 cent zitten ook de vaste kosten van autobezit terwijl de vergoeding alleen is bedoeld om de variabele kosten te dekken. Maar ook die laatste worden hier niet mee gedekt, zegt VZR-voorzitter Jan van Delft. "Omgerekend met de consumentenprijzenindex van het CBS zou per eind 2015 de onbelaste kilometervergoeding minstens 22 cent moeten zijn." 

Mobiliteitsdiscussie

Naar die 22 cent zou die onbelaste vergoeding dan ook zo snel mogelijk moeten gaan. Maar werkgevers moeten niet op de politiek wachten. Van Delft: "Wij zien het als onterecht en oneerlijk dat werkgevers de onbelaste kilometervergoeding als norm hanteren. Hier moeten de daadwerkelijke kosten van de auto gedeclareerd kunnen worden op basis van de normen van het NIBUD. Door het verhogen van de onbelaste en belaste kilometervergoeding die de werkgever verstrekt, ontstaat er ruimte in veel mobiliteitsdiscussies."

 Position paper VZR – Onbelaste kilometervergoeding.