Dit prognosticeert Aumacon mede op basis van haar zojuist verschenen Leasebedrijven Top-50 onderzoek. De populariteit van privélease (ook wel private lease genoemd) laat zich volgens Aumacon eenvoudig verklaren. Marktanalist Clem Dickmann: "Veel consumenten hikken aan tegen de hoge aanschaf- en gebruikskosten van een eigen auto. Maar vaak wil men toch wel de beschikking blijven houden over een auto. Deelconcepten bieden hier al goede oplossingen, maar voor wie toch het exclusieve gebruik van een eigen auto prefereert biedt privéleasing dé oplossing. Daarbij geholpen door externe omstandigheden als de lage rentestand en de opkomst van mobiliteitsbudgetten, waardoor deze vorm van langetermijnverhuur prijsgunstiger wordt en een steeds beter alternatief gaat vormen voor de aloude auto-van-de-zaak."

Nieuwe doelgroep
Inmiddels bieden vrijwel alle leasebedrijven uit de Aumacon Top-50 privélease aan. Voor leasebedrijven wordt hiermee immers een nieuwe doelgroep aangeboord: de particuliere consument, die voorheen uitsluitend door autodealers werd bediend. Dickmann: "Leasebedrijven zien hier een mooie kans om hun werkveld uit te breiden. Ze moeten ook wel; de markt voor de traditionele zakenauto’s dunt gaandeweg uit. Maar door gebruik te maken van hun opgebouwde inkoopmacht weten leasebedrijven zowel auto’s als bijbehorende diensten als onderhoud en reparatie scherp in te kopen wat zich vertaalt in aansprekende privéleasetarieven." Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle leasebedrijven de afgelopen twee jaar hun wagenpark zagen toenemen. In de meeste gevallen was dit vooral te danken aan het gestegen aantal privéleasecontracten. Overigens maken deze dit jaar nog maar zo’n acht procent uit van het totaal aantal leaseauto’s op de Nederlandse wegen.

Privélease naar 10% marktaandeel
In een eenduidige registratie van het aantal nieuwe privéleaseauto’s wordt op dit moment nog niet voorzien. Schattingen van bijvoorbeeld dataleverancier VWE gaan voor dit jaar uit van circa 1.500 stuks per maand. Brancheclub VNA begroot het totale wagenpark aan privéleaseauto’s thans zo’n 50 duizend stuks. "Daar gaat vanaf nu jaarlijks een stijgende aantal bijkomen", aldus Dickmann. "Tegelijkertijd bereikt ook een klimmend aantal privéleaseauto’s het contracteinde waardoor de wagenparkontwikkeling per saldo gedempt verloopt. Zo verwachten wij voor komend jaar dat er zo’n 30 duizend nieuwe privéleaseauto’s zullen worden ingezet, tegenover zo’n acht duizend contractbeëindigingen." De privéleasemarkt neemt in 2017 daarmee ruim zes procent van de totale nieuwverkoop voor haar rekening. "Dat marktaandeel gaat de komende jaren – uitgaande van stabiele marktomstandigheden – nog flink oplopen. Voor 2020 ramen we de nieuwe inzet van privéleaseauto’s op 50 duizend stuks, goed voor zo’n tien procent van alle autoverkopen."   


aantal
privéleasecontractenper eindwagenpark*20138.500201417.000201536.000201656.750201778.250201899.5002019122.5002020145.000* raming
VNA (t/m 2015), daarna raming AUMACON (uitgaande van gemiddelde contractduur
van 42 maanden)