KPMG: ‘Nederlandse automobielsector onderschat opkomst connected car’

De Nederlands automobielsector onderschat de opkomst van de ‘connected car’. Hoewel Nederland traditioneel een beperkte rol speelt als het gaat om de productie van auto’s, gaat de opkomst van de connected car ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlandse leveranciers, importeurs en dealers.

KPMG: "Nederlandse automobielsector onderschat opkomst connected car"

Dat meldt KPMG in haar rapport ‘The connected car is here to stay’. Volgens het consultancybedrijf krijgen ook leasemaatschappijen en verzekeraars te maken met deze ontwikkeling. De ondernemingen in de sector ontberen een duidelijke visie en strategie als het gaat om de connected car en werken bovendien onvoldoende samen. Partnerships komen moeilijk op gang en een duidelijke visie op het businessmodel ontbreekt. Dat komt mede omdat veelal niet duidelijk is welke strategie de fabrikant – de Original Equipment Manufacturer (OEM) – gaat volgen. Hoewel de bedrijven in de sector de automobiel in toenemende mate beschouwen als een object dat data genereert, nemen de ondernemingen nauwelijks maatregelen om de bedrijfsvoering hierop af te stemmen. "De hoeveelheid data die op de bedrijven afkomt zal alleen maar groeien en het belang van data-analyses zal fors toenemen", zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: "De ondernemingen beschikken echter over onvoldoende vaardigheden om adequaat met deze informatie om te gaan. De sector moet dan ook serieus nadenken over de kennis die zij op dit moment in huis hebben als het gaat om big data en data-analyses."

OEM ligt vaak dwars

Uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse leveranciers, importeurs, dealers en leasemaatschappijen blijkt dat bijna 70% op dit moment op geen enkele wijze aan de slag gaat met de gegevens die de connected car levert. "Een belangrijk obstakel hierbij vormt de fabrikant, de Original Equipment Manufacturer (OEM)", constateert KPMG-adviseur Stijn de Groen. De Groen: "In veel gevallen verhindert deze dat andere partijen toegang krijgen tot de data. Dat geldt vooral voor importeurs die eigendom zijn van de OEM. De bedrijven beschouwen de OEM dan ook als de meest dominante partij als het gaat om het verzamelen, het interpreteren en het opslaan van data. En derhalve als de belangrijkste partij bij het realiseren van dataplatformen. De bedrijven hebben diverse mogelijkheden om de OEM te omzeilen. Onafhankelijke importeurs zijn in staat hun eigen ‘apps’ te ontwikkelen die informatie over het voertuig aan de bestuurder verschaffen. En ook andere spelers, zoals leasemaatschappijen en verzekeraars, verbinden hun eigen devices met dit soort auto’s om nieuwe diensten te kunnen aanbieden die aansluiten op de behoefte van de bestuurder. Op de lange termijn verwachten wij dat de sleutel tot succes ligt in een nauwere samenwerking tussen de verschillende bedrijven bij het delen van data en het aanbieden van datadiensten aan de berijders van voertuigen." 

Cybersecurity test toevoegen

Met het verzamelen en opslaan van de data die de connected car oplevert, loopt de sector volgens Paul Kromhout van KPMG wel tegen een privacy issue aan. Kromhout: "Dat geldt specifiek voor de informatie over het gebruik en het gedrag van de bestuurder. Persoonlijke gegevens worden immers beschermd door de Data Protection Act. Deze nieuwe Europese regels bepalen dat de veiligheid van data en de privacy van zowel de auto als de bestuurder essentieel zijn. De nieuwe wet bepaalt dat de fabrikant de beveiliging van data moet meenemen in het ontwerp van de auto. Belangrijke elementen vormen immers ‘Data protection by design’ en ‘Data protection by default’. De onderzochte bedrijven onderkennen dat de bescherming van persoonlijke gegevens een belangrijk aspect vormt, net als de consument overigens die zich ongerust maakt over het feit dat zijn persoonlijke gegevens gehackt kunnen worden. Gezien het belang van zowel de bescherming als de beveiliging van persoonlijke gegevens zou het dan ook goed zijn wanneer een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan de huidige Euro NCAP test: een grondige beoordeling die duidelijk maakt of de connected car alle dreigingen op het gebied van cybercrime kan weerstaan. Het is immers van essentieel belang om vertrouwen te hebben in de beveiliging van alle data die de connected car oplevert." 

 KPMG-The-Connected-Car-is-here-to-Stay.

 

KPMG: ‘Nederlandse automobielsector onderschat opkomst connected car’ - Automobielmanagement.nl

KPMG: ‘Nederlandse automobielsector onderschat opkomst connected car’

De Nederlands automobielsector onderschat de opkomst van de ‘connected car’. Hoewel Nederland traditioneel een beperkte rol speelt als het gaat om de productie van auto’s, gaat de opkomst van de connected car ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlandse leveranciers, importeurs en dealers.

KPMG: "Nederlandse automobielsector onderschat opkomst connected car"

Dat meldt KPMG in haar rapport ‘The connected car is here to stay’. Volgens het consultancybedrijf krijgen ook leasemaatschappijen en verzekeraars te maken met deze ontwikkeling. De ondernemingen in de sector ontberen een duidelijke visie en strategie als het gaat om de connected car en werken bovendien onvoldoende samen. Partnerships komen moeilijk op gang en een duidelijke visie op het businessmodel ontbreekt. Dat komt mede omdat veelal niet duidelijk is welke strategie de fabrikant – de Original Equipment Manufacturer (OEM) – gaat volgen. Hoewel de bedrijven in de sector de automobiel in toenemende mate beschouwen als een object dat data genereert, nemen de ondernemingen nauwelijks maatregelen om de bedrijfsvoering hierop af te stemmen. "De hoeveelheid data die op de bedrijven afkomt zal alleen maar groeien en het belang van data-analyses zal fors toenemen", zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: "De ondernemingen beschikken echter over onvoldoende vaardigheden om adequaat met deze informatie om te gaan. De sector moet dan ook serieus nadenken over de kennis die zij op dit moment in huis hebben als het gaat om big data en data-analyses."

OEM ligt vaak dwars

Uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse leveranciers, importeurs, dealers en leasemaatschappijen blijkt dat bijna 70% op dit moment op geen enkele wijze aan de slag gaat met de gegevens die de connected car levert. "Een belangrijk obstakel hierbij vormt de fabrikant, de Original Equipment Manufacturer (OEM)", constateert KPMG-adviseur Stijn de Groen. De Groen: "In veel gevallen verhindert deze dat andere partijen toegang krijgen tot de data. Dat geldt vooral voor importeurs die eigendom zijn van de OEM. De bedrijven beschouwen de OEM dan ook als de meest dominante partij als het gaat om het verzamelen, het interpreteren en het opslaan van data. En derhalve als de belangrijkste partij bij het realiseren van dataplatformen. De bedrijven hebben diverse mogelijkheden om de OEM te omzeilen. Onafhankelijke importeurs zijn in staat hun eigen ‘apps’ te ontwikkelen die informatie over het voertuig aan de bestuurder verschaffen. En ook andere spelers, zoals leasemaatschappijen en verzekeraars, verbinden hun eigen devices met dit soort auto’s om nieuwe diensten te kunnen aanbieden die aansluiten op de behoefte van de bestuurder. Op de lange termijn verwachten wij dat de sleutel tot succes ligt in een nauwere samenwerking tussen de verschillende bedrijven bij het delen van data en het aanbieden van datadiensten aan de berijders van voertuigen." 

Cybersecurity test toevoegen

Met het verzamelen en opslaan van de data die de connected car oplevert, loopt de sector volgens Paul Kromhout van KPMG wel tegen een privacy issue aan. Kromhout: "Dat geldt specifiek voor de informatie over het gebruik en het gedrag van de bestuurder. Persoonlijke gegevens worden immers beschermd door de Data Protection Act. Deze nieuwe Europese regels bepalen dat de veiligheid van data en de privacy van zowel de auto als de bestuurder essentieel zijn. De nieuwe wet bepaalt dat de fabrikant de beveiliging van data moet meenemen in het ontwerp van de auto. Belangrijke elementen vormen immers ‘Data protection by design’ en ‘Data protection by default’. De onderzochte bedrijven onderkennen dat de bescherming van persoonlijke gegevens een belangrijk aspect vormt, net als de consument overigens die zich ongerust maakt over het feit dat zijn persoonlijke gegevens gehackt kunnen worden. Gezien het belang van zowel de bescherming als de beveiliging van persoonlijke gegevens zou het dan ook goed zijn wanneer een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan de huidige Euro NCAP test: een grondige beoordeling die duidelijk maakt of de connected car alle dreigingen op het gebied van cybercrime kan weerstaan. Het is immers van essentieel belang om vertrouwen te hebben in de beveiliging van alle data die de connected car oplevert." 

 KPMG-The-Connected-Car-is-here-to-Stay.