Aan de pilot, die mede wordt gefinancierd door de Europese Commissie, gaan in eerste instantie 6.000 weggebruikers deelnemen. De verkeerscentrales in de regio en de andere partners delen verkeersgegevens, route-adviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. Op basis daarvan worden adviezen over de snelheid en de route en gerichte adviezen bij verkeershinder en calamiteiten doorgegeven aan de auto’s en de automobilisten. Dat moet de doorstroming en veiligheid van het verkeer verbeteren. De nieuwe diensten worden in de komende anderhalf jaar ontwikkeld en in 2019 op grote schaal in en rond Amsterdam getest. Daarna zijn er vervolgproeven in de regio’s van München, Kopenhagen en Antwerpen.