Een van de uitdagingen bij de productie van waterstof door middel van zonne-energie is de stabiliteit van het apparaat dat hiervoor gebruikt wordt. Een uitdaging is dat de meest efficiënte absorberende materialen zoals siliconen instabiel zijn. Dit heeft grotendeels te maken met chemische reacties tijdens de vast-vloeibare interface, wat in sommige gevallen leidt tot oxidatie en degeneratie.  

Blauwdruk

Samen met collega’s aan de Notre Dame University en het Lawrence Berkeley National Laboratory (LLNL), hebben onderzoekers een techniek ontwikkeld om de vast-vloeibare interface te onderzoeken. "Het is een eerste stap in het controleerbaar maken van de chemische reacties. Dit biedt ons mogelijkheden om het chemische proces van complexe interfaces beter te begrijpen. Ons werk is een blauwdruk voor het onderzoeken soortgelijke interfaces bij een verscheidenheid aan energietechnologieën."