VZR: privacy telematicasystemen vaak niet goed geregeld

De nieuwe privacywetgeving AVG (of GDPR) heeft invloed op het gebruik van telematicasystemen in voertuigen. Er moet duidelijk worden afgesproken wat er precies met de data gebeurt en wie er toegang toe heeft. VZR constateert dat dit nog niet goed is geregeld.

VZR: privacy telematicasystemen vaak niet goed geregeld

Ritregistratiesystemen van de werkgever, maar ook systemen ingebouwd door leasemaatschappijen of het automerk, leggen allerlei gegevens vast die de wetgever als persoonsgegeven aanmerkt. Bijvoorbeeld kilometerstanden, snelheden, datums, ritten en locaties. Het is dus niet verwonderlijk dat de nieuwe AVG-regelgeving, die per 25 mei 2018 ingaat, veel invloed heeft op het gebruik van deze telematicasystemen, aldus VZR (Vereniging Zakelijke Rijders).

De Vereniging pleit nu voor het opstellen van een privacyregeling, waarin goede afspraken met de berijders worden gemaakt en dan ook worden vastgelegd. Alleen een eenmalig toestemmingsformulier is niet voldoende, benadrukt VZR. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald wordt, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit.
Een dergelijke privacyregeling biedt VZR nu (kosteloos) aan op haar website. Deze door de branche gedragen privacyregeling voorziet ook in een beroepscommissie. Het document kan door partijen ingevuld en ondertekend worden waardoor afspraken helder zijn. Gebruikers kunnen bij de beroepscommissie aankloppen bij vragen over het naleven van de privacyregeling.

VZR: privacy telematicasystemen vaak niet goed geregeld - Automobielmanagement.nl

VZR: privacy telematicasystemen vaak niet goed geregeld

De nieuwe privacywetgeving AVG (of GDPR) heeft invloed op het gebruik van telematicasystemen in voertuigen. Er moet duidelijk worden afgesproken wat er precies met de data gebeurt en wie er toegang toe heeft. VZR constateert dat dit nog niet goed is geregeld.

VZR: privacy telematicasystemen vaak niet goed geregeld

Ritregistratiesystemen van de werkgever, maar ook systemen ingebouwd door leasemaatschappijen of het automerk, leggen allerlei gegevens vast die de wetgever als persoonsgegeven aanmerkt. Bijvoorbeeld kilometerstanden, snelheden, datums, ritten en locaties. Het is dus niet verwonderlijk dat de nieuwe AVG-regelgeving, die per 25 mei 2018 ingaat, veel invloed heeft op het gebruik van deze telematicasystemen, aldus VZR (Vereniging Zakelijke Rijders).

De Vereniging pleit nu voor het opstellen van een privacyregeling, waarin goede afspraken met de berijders worden gemaakt en dan ook worden vastgelegd. Alleen een eenmalig toestemmingsformulier is niet voldoende, benadrukt VZR. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald wordt, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit.
Een dergelijke privacyregeling biedt VZR nu (kosteloos) aan op haar website. Deze door de branche gedragen privacyregeling voorziet ook in een beroepscommissie. Het document kan door partijen ingevuld en ondertekend worden waardoor afspraken helder zijn. Gebruikers kunnen bij de beroepscommissie aankloppen bij vragen over het naleven van de privacyregeling.