GM heeft daartoe een partnerschap gesloten met Autodesk, een engineering software specialist. Ken Kelzer, die bij de autofabrikant onder meer verantwoordelijk is voor componenten: "Als we design technologie koppelen aan nieuwigheden in de productie zoals 3D Printing, dan wordt onze benadering van de auto-ontwikkeling opeens totaal anders. We hebben het dan over methoden die fundamenteel verschillen van hoe we het op dit moment doen."

Het uiteindelijke doel is om met behulp van software van Autodesk elektrische auto’s lichter te maken door ook lichtere componenten en onderdelen toe te passen. Dat moet er toe bijdragen om die EV’s, waar ook GM zich sterk op richt, ook met winst te kunnen produceren en verkopen.