KPMG: ‘Automobielindustrie nauwelijks voorbereid op digitale transformatie’

De wereldwijde automobielindustrie is strategisch nauwelijks voorbereid op de digitale transformatie. Ondernemingen in de sector houden in het algemeen vast aan traditionele denkwijzen waarin het leveren van een kwalitatief goed product met hoogwaardige technologie centraal staat.

KPMG: 'Automobielindustrie nauwelijks voorbereid op digitale transformatie'

Dat meldt KPMG in een persbericht. Het ontbreekt de ondernemingen aan een duidelijke en revolutionaire visie waarin het belang van nieuwe, digitale samenwerkingsverbanden wordt onderkend. Bij veel bedrijven blijven de noodzakelijke veranderingen in het kader van de digitale transformatie vooral hangen in de bestuurskamer en ontbreekt bij de bestuurders het besef dat grootschalige veranderingen alleen gerealiseerd kunnen worden als technologie de hoogste prioriteit krijgt.

Digital Gravity

Uit het internationale onderzoek ‘Digital Gravity’ van KPMG en Egon Zehnder blijkt dat ruim 90% van de bedrijven in de automobielsector zich bewust is van het feit dat op strategisch gebied en qua bedrijfscultuur veranderingen essentieel zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim vijfhonderd executives in de branche. Toch geeft ruim de helft van de ondernemingen aan dat op dit moment nog geen stappen zijn gezet en heeft niet meer dan 45% het proces in gang gezet om te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur. “Bij een meerderheid van de bedrijven in dit onderzoek leeft de overtuiging dat een andere cultuur noodzakelijk is om te kunnen overleven in de digitale wereld”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: “Dit vereist samenwerking met echte digitale spelers en heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfscultuur. Toch denken de meeste bedrijven dat zij geheel zelfstandig een transformatie kunnen realiseren.”

Weinig ambitie om voorop te lopen

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna alle bedrijven overtuigd zijn van de noodzaak om te veranderen. Kramer: “Bijna 90% geeft aan dat  het leiderschap in de toekomst moet veranderen. Maar ruim 60% van de ondernemingen geeft aan dat digitalisering vooral gaat om efficiëntie en snelheid. Het creëren van een omgeving waarin menselijk falen niet als een ramp wordt beschouwd of van een organisatie die minder hiërarchisch is, staan minder hoog op de agenda. En niet meer dan 60% van de bedrijven gelooft in samenwerking met een concurrent of een digitale onderneming. Bijna 40% is ervan overtuigd dat de branche geen buitenstaanders nodig heeft om digitalisering volledig te kunnen omarmen. En als het gaat om de inzet van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, geeft niet meer dan 40% aan dat zij voorop willen lopen. Bijna de helft van de executives bestempelt de onderneming als een early follower.”

Oude denken overheerst in de sector

Bijna 80% van de bedrijven geeft aan zij beschikken over een uniforme digitale strategie. Kramer: “Dit is typerend voor het oude denken in de sector. Om adequaat met digitalisering te kunnen omgaan zijn verschillende benaderingen en strategieën noodzakelijk. Niet meer dan 10% geeft echter aan verschillende strategieën in de organisatie te volgen. De absolute overtuiging dat digitalisering volledig omarmd moet worden ontbreekt dan ook. En digitalisering gaat niet alleen over een top-down strategie. Het gaat om een complete ​​mentaliteits- en cultuurverandering door de hele organisatie heen. Het gaat om het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe netwerken en vertrouwen van dit soort nieuwe partners. En bovendien dat het gaat om een ingrijpende transformatie van een traditionele productgerichte industrie naar een mobility ecosysteem waarin middels (digitale) interacties een nieuw verdienmodel moet worden ontwikkeld.”

KPMG: ‘Automobielindustrie nauwelijks voorbereid op digitale transformatie’ - Automobielmanagement.nl

KPMG: ‘Automobielindustrie nauwelijks voorbereid op digitale transformatie’

De wereldwijde automobielindustrie is strategisch nauwelijks voorbereid op de digitale transformatie. Ondernemingen in de sector houden in het algemeen vast aan traditionele denkwijzen waarin het leveren van een kwalitatief goed product met hoogwaardige technologie centraal staat.

KPMG: 'Automobielindustrie nauwelijks voorbereid op digitale transformatie'

Dat meldt KPMG in een persbericht. Het ontbreekt de ondernemingen aan een duidelijke en revolutionaire visie waarin het belang van nieuwe, digitale samenwerkingsverbanden wordt onderkend. Bij veel bedrijven blijven de noodzakelijke veranderingen in het kader van de digitale transformatie vooral hangen in de bestuurskamer en ontbreekt bij de bestuurders het besef dat grootschalige veranderingen alleen gerealiseerd kunnen worden als technologie de hoogste prioriteit krijgt.

Digital Gravity

Uit het internationale onderzoek ‘Digital Gravity’ van KPMG en Egon Zehnder blijkt dat ruim 90% van de bedrijven in de automobielsector zich bewust is van het feit dat op strategisch gebied en qua bedrijfscultuur veranderingen essentieel zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim vijfhonderd executives in de branche. Toch geeft ruim de helft van de ondernemingen aan dat op dit moment nog geen stappen zijn gezet en heeft niet meer dan 45% het proces in gang gezet om te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur. “Bij een meerderheid van de bedrijven in dit onderzoek leeft de overtuiging dat een andere cultuur noodzakelijk is om te kunnen overleven in de digitale wereld”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: “Dit vereist samenwerking met echte digitale spelers en heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfscultuur. Toch denken de meeste bedrijven dat zij geheel zelfstandig een transformatie kunnen realiseren.”

Weinig ambitie om voorop te lopen

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna alle bedrijven overtuigd zijn van de noodzaak om te veranderen. Kramer: “Bijna 90% geeft aan dat  het leiderschap in de toekomst moet veranderen. Maar ruim 60% van de ondernemingen geeft aan dat digitalisering vooral gaat om efficiëntie en snelheid. Het creëren van een omgeving waarin menselijk falen niet als een ramp wordt beschouwd of van een organisatie die minder hiërarchisch is, staan minder hoog op de agenda. En niet meer dan 60% van de bedrijven gelooft in samenwerking met een concurrent of een digitale onderneming. Bijna 40% is ervan overtuigd dat de branche geen buitenstaanders nodig heeft om digitalisering volledig te kunnen omarmen. En als het gaat om de inzet van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, geeft niet meer dan 40% aan dat zij voorop willen lopen. Bijna de helft van de executives bestempelt de onderneming als een early follower.”

Oude denken overheerst in de sector

Bijna 80% van de bedrijven geeft aan zij beschikken over een uniforme digitale strategie. Kramer: “Dit is typerend voor het oude denken in de sector. Om adequaat met digitalisering te kunnen omgaan zijn verschillende benaderingen en strategieën noodzakelijk. Niet meer dan 10% geeft echter aan verschillende strategieën in de organisatie te volgen. De absolute overtuiging dat digitalisering volledig omarmd moet worden ontbreekt dan ook. En digitalisering gaat niet alleen over een top-down strategie. Het gaat om een complete ​​mentaliteits- en cultuurverandering door de hele organisatie heen. Het gaat om het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe netwerken en vertrouwen van dit soort nieuwe partners. En bovendien dat het gaat om een ingrijpende transformatie van een traditionele productgerichte industrie naar een mobility ecosysteem waarin middels (digitale) interacties een nieuw verdienmodel moet worden ontwikkeld.”