Er staat zoveel te gebeuren, zo meldt hij glimlachend: “Dat we over tien jaar ongeveer naar de huidige ontwikkelingen zullen kijken als nu naar een mobiele telefoon van tien jaar geleden.”

We staan aan de start van een heel grote ontwikkeling, onderstreept hij. Met name de accutechniek en vooral ook de beschikbaarheid daarvan worden de komende tijd de grote vragen waarmee de automobielindustrie moet dealen.

“De benodigde aantallen gaan je voorstellingsvermogen te boven. Terwijl de autowereld nu al meer hoogwaardige accu’s heeft gebruikt dan de elektronica-industrie in heel zijn bestaan.”

Dat zal de autowereld voor enorme uitdagingen zetten, zegt Labrosse. Niet alleen bij de productie van de accucellen, maar vooral ook in de beschikbaarheid van grondstoffen. Alleen de winning en het transport daarvan vormen al geen geringe opgave.

Vraag dertig keer omhoog
“Kijk naar de huidige situatie. Het is nu al moeilijk om aan de vraag te voldoen en dat wordt de komende jaren nog veel ingewikkelder. Een verdubbeling van het aantal accucellen, daar kun je je nog wel wat bij voorstellen. Maar bronnen als Bloomberg voorspellen dat we in 2030 al dertig keer zoveel nodig hebben als nu.”

Labrosse schat in dat de elektromobiliteit zich in die periode geweldig zal ontwikkelen en dat er zeker ook een variatie aan accutechnieken nodig zal zijn om aan de immense vraag te kunnen voldoen.

“Wellicht zullen er in een auto twee verschillende types accucellen moeten worden gebruikt. Er wordt nu vaak gesproken van de solid state batterijtechniek. Die laat nog wel even op zich wachten. Hij zal inderdaad heel belangrijk worden, maar ook daar is er niet één oplossing. Er zijn meerdere opties in de techniek en je zult ook op basis van de beschikbare grondstoffen moeten kiezen. Ik noem een van mijn favorieten: lithium-sulfer. Misschien niet de best werkende variant, maar we hebben enorm veel zwavel beschikbaar uit de aardolieraffinage. Gratis en in voldoende hoeveelheden. Terwijl we het nu via zeeschepen de lucht inblazen.”