Innovatie voorkomt overbelasting stroomnet door laadpalen

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL heeft twee technieken ontwikkeld die overbelasting van het stroomnet door laadpalen moeten voorkomen. De palen kunnen hiermee bij een dreigende lokale overbelasting tijdelijk minder of geen stroom leveren. Zo wordt voorkomen dat een te grote stroomvraag tot storingen leidt.

Door de groei van het aantal elektrische auto’s zal het bestaande stroomnet steeds zwaarder worden belast, met name op plekken waar veel auto’s tegelijk hun batterij willen opladen. Volgens ElaadNL staat het piekvermogen van een moderne elektrische auto gelijk aan dat van tien huishoudens. Wanneer in een straat tien auto’s allemaal tegelijk gaan opladen, dan zijn er dus ineens honderd huishoudens extra. Afhankelijk van de lokale situatie kan dan overbelasting ontstaan van het net en daardoor mogelijk een stroomstoring.

Twee oplossingen

ElaadNL heeft hiervoor twee oplossingen uitgewerkt. De ene variant werkt decentraal waarbij de laadpaal via een lokaal mobiel netwerk een signaal krijgt om tijdelijk langzamer te laden of het laden te pauzeren. Dit signaal is afkomstig van de net-transformator in de wijk die de belasting van het lokale net meet. Doordat alle palen in de wijk de laadsnelheid verlagen, vermindert de stroomvraag en wordt overbelasting voorkomen. De auto’s worden weer sneller geladen zodra dit mogelijk is zonder overbelasting te veroorzaken.

Smart charging

In de tweede oplossing werkt de communicatie centraal. In dat geval wordt eveneens vanuit de net-transformator een signaal gegeven. Dat signaal gaat dan naar de Cloud en die stuurt de laadpalen in de betreffende wijk aan door gebruik te maken van de slimme meter die al in de palen zit. De LED-lichten van de laadpalen die normaal blauw zijn tijdens het laden, zullen in beide gevallen paars kleuren als de sociale module actief is.

Volgens ElaadNL is Nederland internationaal op dit moment een van de voorlopers met het onderzoeken en testen van ‘smart charging’, het slim en duurzaam opladen van elektrische auto’s.

Reacties

laden met Zonnestroom.
thuis, langs de snelweg
op het bedrijf, bij vd Valk
Laadstation met Zonnepark.
Laadpaal met Zonnepanelen
parkeerterrein met panelen
waar zijn de Zonneparken en Opslagcontainers????

Geplaatst door: Will Eisinga op
Innovatie voorkomt overbelasting stroomnet door laadpalen - Automobielmanagement.nl

Innovatie voorkomt overbelasting stroomnet door laadpalen

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL heeft twee technieken ontwikkeld die overbelasting van het stroomnet door laadpalen moeten voorkomen. De palen kunnen hiermee bij een dreigende lokale overbelasting tijdelijk minder of geen stroom leveren. Zo wordt voorkomen dat een te grote stroomvraag tot storingen leidt.

Door de groei van het aantal elektrische auto’s zal het bestaande stroomnet steeds zwaarder worden belast, met name op plekken waar veel auto’s tegelijk hun batterij willen opladen. Volgens ElaadNL staat het piekvermogen van een moderne elektrische auto gelijk aan dat van tien huishoudens. Wanneer in een straat tien auto’s allemaal tegelijk gaan opladen, dan zijn er dus ineens honderd huishoudens extra. Afhankelijk van de lokale situatie kan dan overbelasting ontstaan van het net en daardoor mogelijk een stroomstoring.

Twee oplossingen

ElaadNL heeft hiervoor twee oplossingen uitgewerkt. De ene variant werkt decentraal waarbij de laadpaal via een lokaal mobiel netwerk een signaal krijgt om tijdelijk langzamer te laden of het laden te pauzeren. Dit signaal is afkomstig van de net-transformator in de wijk die de belasting van het lokale net meet. Doordat alle palen in de wijk de laadsnelheid verlagen, vermindert de stroomvraag en wordt overbelasting voorkomen. De auto’s worden weer sneller geladen zodra dit mogelijk is zonder overbelasting te veroorzaken.

Smart charging

In de tweede oplossing werkt de communicatie centraal. In dat geval wordt eveneens vanuit de net-transformator een signaal gegeven. Dat signaal gaat dan naar de Cloud en die stuurt de laadpalen in de betreffende wijk aan door gebruik te maken van de slimme meter die al in de palen zit. De LED-lichten van de laadpalen die normaal blauw zijn tijdens het laden, zullen in beide gevallen paars kleuren als de sociale module actief is.

Volgens ElaadNL is Nederland internationaal op dit moment een van de voorlopers met het onderzoeken en testen van ‘smart charging’, het slim en duurzaam opladen van elektrische auto’s.

Reacties

laden met Zonnestroom.
thuis, langs de snelweg
op het bedrijf, bij vd Valk
Laadstation met Zonnepark.
Laadpaal met Zonnepanelen
parkeerterrein met panelen
waar zijn de Zonneparken en Opslagcontainers????

Geplaatst door: Will Eisinga op