Het gebruik van de auto zit al jaren in een langzaam dalende beweging. Werden er in 2005 gemiddeld nog 13.816 kilometers per auto afgelegd, vorig jaar waren dat nog maar 13.603 kilometers. Dit blijkt uit een overzicht van het CBS dat zich op zijn beurt baseert op gegevens uit het register van NAP.

De daling van het gemiddelde gebruik komt geheel voor rekening van particulieren. Sowieso maken particulieren al veel minder autokilometers dan zakelijke rijders. Het autogebruik in beide weggebruikercategorieën ontwikkelt zich ook nog eens diametraal ten opzichte van elkaar. Het particuliere gebruik zit vanaf 2001 in een gestage beweging omlaag; ging het in 2001 nog om gemiddeld 12.636 particuliere kilometers, in 2005 om 12.401 kilometers terwijl daarvan in 2009 nog maar 12.011 kilometers over waren. Bedrijfsmatig gebruikte auto’s klommen juist van 23.156 kilometers in 2001, via 24.919 kilometers in 2005 naar 25.737 kilometers vorig jaar.

Dat er per saldo sprake is van een overall daling heeft alles te maken met het gekrompen zakelijk wagenpark in combinatie met een (degressief) groeiend wagenpark onder particulieren. De daling doet zich zowel voor bij benzine- als bij dieselauto’s, die vorig jaar gemiddeld resp. 10.950 en 24.551 kilometers onder de wielen zagen wegglijden.    

Deze afnemende automobiliteit komt bovenop de trend tot oprekking van de service-intervallen waartoe veel fabrikanten zijn overgegaan, waardoor het werkplaatsbezoek dus nog verder zal afnemen in de komende jaren.  

 

Zie over alle cijfers op

jaarkilometrages

 

gem. km./auto/jaar

2001

13.866

2002

13.756

2003

13.737

2004

13.765

2005

13.816

2006

13.808

2007

13.797

2008

13.707

2009

13.603

 

 

Bron: CBS; bewerking: AUMACON

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding