Autofederatie Febiac tekent bij het relatief gunstige cijfer wel aan dat dat positief beïnvloed is door het feit dat oktober 2012 twee werkdagen meer telde dan dezelfde maand vorig jaar. ‘’Wanneer we dit uitvlakken, dan volgt de markt de trend die Febiac al eerder had voorspeld: een daling van boven de 10 procent van de inschrijvingen van nieuwe personenwagens die naar het jaareinde toe verder zal uitdiepen tot – 15 procent gecumuleerd.” Febiac verwacht dat de daling de laatste twee maanden van het jaar sowieso scherper zal zijn omdat de verkopen vorig najaar werden gestimuleerd door het aflopen van de overheidspremie per 1 januari 2012. ‘’Vanaf medio november ontstond er toen op de particuliere markt immers een stormloop op nog beschikbare auto’s die in aanmerking kwamen voor de premie van 3 en 15%”.

Uit een verdere analyse blijkt dat de privé-aankopen van personenauto’s in België dit jaar met bijna een vijfde terugvallen (-19,5%) terwijl het aantal wagens dat door bedrijven wordt ingeschreven nagenoeg op hetzelfde niveau blijft als vorig jaar (-0,4%). De sterke terugval van het aantal ingeschreven wagens door privé-eigenaars, maakt dat de verdeling tussen auto’s van bedrijven en zelfstandigen enerzijds en auto’s van particulieren anderzijds momenteel ongeveer 50/50 bedraagt.

FEBIAC voorspelt verder dat er volgend jaar ongeveer 480.000 à 485.000 nieuwe personenwagens in het verkeer worden gebracht. Dat aantal zou dan overeen komen met het totaal dat FEBIAC verwacht voor dit jaar. ‘’Al moeten we natuurlijk wel in rekening nemen dat de cijfers van 2012 nog wel wat hoger hadden gelegen indien we niet de verstoring hadden gekend door het aflopen van de eco-premie waar eerder in dit commentaar al naar werd verwezen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding