In een recent onderzoek van AlixPartners, genaamd ‘Car of the Future’, brengt het consultancybureau de ontwikkeling van de automotive markt en de belangrijkste trends voor de komende decennia in kaart. AlixPartners onderscheidt vier belangrijke ‘megatrends’ die de komende periode een enorme impact zullen hebben op het automotive ecosysteem: ‘connectivity’, ‘automation’, ‘sharing’ en ‘electrification’
Het onderzoek toont aan dat in de komende vier jaar het aantal ‘connected’ (of ‘verbonden’) voertuigen naar verwachting zal verdubbelen. Steeds meer voertuigen worden uitgerust met mobile connectivity oplossingen om te voldoen aan de vraag van regelgevers en consumenten naar verbeterde veiligheid en beveiliging, evenals informatievoorziening op afstand en navigatiediensten.

Naar verwachting zal de nieuwe technologie een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet van de sector. In 2013 werd met de toen beschikbare ‘connectivity’ oplossingen zo’n zestien miljard dollar aan omzet gegenereerd. In 2018 zal deze omzet zo’n veertig miljard dollar bedragen, goed voor een jaarlijkse groei van twintig procent. 25 miljard dollar zal afkomstig zijn van ‘in-vehicle’ diensten, zoals verkeersinformatie, klantenservice en web entertainment. vijf miljard dollar omzet komt van het leveren van telematische diensten, zoals ‘customer relationship management’, vier miljard komt van het voorzien in connectivity en dataverkeer, zoals via mobiele apparaten en nog eens zeven miljard wordt gegenereerd met de verkoop van hardware.

Automatisering

Een andere belangrijke trend in de technologische ontwikkeling van voertuigen is verdere automatisering. Volgens het onderzoek zal deze technologie zich in de komende tien jaar in hoog tempo ontwikkelen. Anno 2015 is er al technologie beschikbaar, die verschillende handelingen van de bestuurder kan overnemen. Tegen 2018 zullen bestuurders naar verwachting niet meer op de weg hoeven te letten, aangezien voertuigen zichzelf kunnen voortbewegen en daarbij de omgeving in de gaten houden en inschatten.

Verder zal de technologie in de loop der tijd het voor gebruikers mogelijk maken om naar hun bestemming te worden gereden zonder dat men zelf enige input hoeft te geven. Een ander onderzoek van The Boston Consulting Group voorspelde dat de markt voor zelfrijdende auto’s tegen 2025 een waarde van $42 miljard zal bereiken.

Gedeeld autogebruik
De afgelopen jaren is het aantal mensen dat gebruikmaakt van car sharing diensten explosief gegroeid. In 2014 waren al meer dan vijf miljoen mensen lid van netwerken waarin auto’s en andere voertuigen met elkaar gedeeld worden. Tegen 2020 zal het aantal gebruikers naar verwachting stijgen naar 26 miljoen, goed voor een jaarlijkse groei van 32 procent. Volgens onderzoek van Roland Berger zal de markt voor gedeeld autogebruik tegen die tijd zo’n €7,2 miljard waard zijn.

De opkomst van autodelen is voornamelijk ontstaan door betere verbondenheid tussen personen via smartphones en social media. Ook is het gedrag van consumenten veranderd en hechten zij bijvoorbeeld minder waarde aan het bezitten van een auto. Bovendien neemt het gebruiksgemak van gedeeld autogebruik toe en wordt dit steeds meer gemeengoed, mede met het oog op duurzaam gebruik van grondstoffen en milieuvraagstukken.

Elektrische voertuigen (EV)
De vierde megatrend die AlixPartners onderscheidt is de aanzienlijke toename van het aantal elektrische voertuigen in de komende tien jaar. Gesterkt door overheidsinitiatieven is het aantal auto’s dat op elektriciteit beweegt de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar nog steeds beslaat in 2014 het totaal aantal verkochte elektrische auto’s slechts 0,1 procent van alle auto’s op de weg, en wereldwijd slechts 0,4 procent van alle verkochte voertuigen in dat jaar.

In sommige belangrijke automotive markten zijn sinds 2014 inmiddels meer dan vijftig verschillende EV modellen te koop. Ook hybride voertuigen blijven in trek bij consumenten, met een recente toename in de vraag naar plugin hybrids – voertuigen die elektrisch kunnen rijden, maar nog steeds de voordelen behouden van een verbrandingsmotor. Tot slot worden ook ‘extend range hybrids’ steeds populairder, EV’s die een kleine verbrandingsmotor hebben waardoor het voertuig langere afstanden kan rijden dan andere elektrische voertuigen.

Tussen nu en 2025 zal de verkoop van elektrische auto’s naar verwachting snel toenemen, mede doordat de technologie steeds verder ontwikkeld en verbeterd wordt. AlixPartners doet in het onderzoeksrapport drie voorspellingen. In het eerste, optimistische scenario zal het aandeel van elektrische voertuigen tegen 2020 bijna zes procent van de verkochte voertuigen beslaan. De normale projectie voorziet een toename van 31 procent per jaar, waarbij zes procent van de totale verkoop pas vijf jaar later in 2025 bereikt wordt. Tenslotte voorspelt het derde, terughoudende scenario een groei van 24 procent per jaar en een aandeel van drie procent van de wereldwijde verkopen in 2025.