Aantal onbemande tankstations verviervoudigd sinds 2003

Uit de nieuwe uitgave van ‘Tankstations in Cijfers’ van Bovag blijkt dat er momenteel meer onbemande dan bemande tankstations in Nederland zijn. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 medio 2003 tot 2.098 begin dit jaar. Het totale aantal tankstations nam in die periode met 2,7 procent af tot 4.121.

Aantal onbemande tankstations verviervoudigd sinds 2003

Het klassieke kleinschalige ‘winkeltje’ bij de pomp verdwijnt in hoog tempo. Bij de bemande tankstations verrijzen steeds meer volwaardige gemakswinkels: in 2003 waren dat er nog 293 en sindsdien steeg dat aantal met twee derde naar 485 begin 2018. In de afgelopen zeven jaar verdubbelde bovendien het aandeel van grote shops van bijna 8 naar bijna 15 procent. Intussen zijn er ruim 300 van zulke tankstationwinkels met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter.

Meeste belasting in Nederland

‘Tankstations in Cijfers 2018’ laat verder zien dat de afzet van LPG afgelopen jaar tot een absoluut dieptepunt is gezakt. Aan het begin van deze eeuw werd er in Nederland nog meer dan een miljard liter autogas getankt, maar in 2017 was dat nog maar 276.000 liter. Daarnaast werd vorig jaar ruim 5,5 miljard liter van alle soorten benzine (Euro95, Super98 etc.) getankt en dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde, terwijl er dik 7,7 miljard liter diesel uit de pompen vloeide, hetgeen nog immer meer dan 18 procent minder is dan voor de economische crisis in 2008. Qua accijns en btw op diesel bivakkeert Nederland met 71,5 eurocent per liter in de Europese middenmoot, maar aan belastingen op een liter Euro95-benzine wordt samen met Italië en Griekenland als enige EU-lidstaat meer dan een euro geheven. Nederland is met 105,2 eurocent accijns en btw per liter Euro95 de absolute koploper in de EU. Bijna 70 procent van de benzineprijs aan de pomp bestaat uit belastingen.

Aantal onbemande tankstations verviervoudigd sinds 2003 - Automobielmanagement.nl

Aantal onbemande tankstations verviervoudigd sinds 2003

Uit de nieuwe uitgave van ‘Tankstations in Cijfers’ van Bovag blijkt dat er momenteel meer onbemande dan bemande tankstations in Nederland zijn. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 medio 2003 tot 2.098 begin dit jaar. Het totale aantal tankstations nam in die periode met 2,7 procent af tot 4.121.

Aantal onbemande tankstations verviervoudigd sinds 2003

Het klassieke kleinschalige ‘winkeltje’ bij de pomp verdwijnt in hoog tempo. Bij de bemande tankstations verrijzen steeds meer volwaardige gemakswinkels: in 2003 waren dat er nog 293 en sindsdien steeg dat aantal met twee derde naar 485 begin 2018. In de afgelopen zeven jaar verdubbelde bovendien het aandeel van grote shops van bijna 8 naar bijna 15 procent. Intussen zijn er ruim 300 van zulke tankstationwinkels met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter.

Meeste belasting in Nederland

‘Tankstations in Cijfers 2018’ laat verder zien dat de afzet van LPG afgelopen jaar tot een absoluut dieptepunt is gezakt. Aan het begin van deze eeuw werd er in Nederland nog meer dan een miljard liter autogas getankt, maar in 2017 was dat nog maar 276.000 liter. Daarnaast werd vorig jaar ruim 5,5 miljard liter van alle soorten benzine (Euro95, Super98 etc.) getankt en dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde, terwijl er dik 7,7 miljard liter diesel uit de pompen vloeide, hetgeen nog immer meer dan 18 procent minder is dan voor de economische crisis in 2008. Qua accijns en btw op diesel bivakkeert Nederland met 71,5 eurocent per liter in de Europese middenmoot, maar aan belastingen op een liter Euro95-benzine wordt samen met Italië en Griekenland als enige EU-lidstaat meer dan een euro geheven. Nederland is met 105,2 eurocent accijns en btw per liter Euro95 de absolute koploper in de EU. Bijna 70 procent van de benzineprijs aan de pomp bestaat uit belastingen.