B2C-occasionverkoop nu al voorbij record van 2017

De verkoop van occasions door autobedrijven aan eindgebruikers heeft in november voor de zevende maand op rij de 100 duizend grens overschreden. Autobedrijven verkochten vorige maand 105.384 occasions aan eindgebruikers, een toename van 13,1 procent ten opzichte van november 2017 toen er 93.137 stuks genoteerd werden.

occasion

Dit en meer blijkt uit cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau AUMACON.

Na elf maanden staat de B2C-teller dit jaar nu op 1.140.434 stuks tegenover 1.040.275 stuks in dezelfde periode van 2017, een toename van 9,6 procent. Daarmee is het jaarrecordaantal van 2017 (1.129.375 stuks) reeds in november overschreden; het gaat dus erg goed in de occasionafdeling van menig autobedrijf. 

Dataprovider VWE wijst er nog wel op dat de B2C-cijfers vanaf maart 2018 maandelijks ca. 10 duizend stuks hoger liggen doordat door autobedrijven geïmporteerde occasions nu vaker voorafgaand aan verkoop eerst als bedrijfsvoorraad worden geregistreerd om vervolgens – bij verkoop –  alsnog als B2C-occasionverkoop mee te tellen. Hiermee wordt een beter beeld van de werkelijke verkopen neergezet, maar vergelijkingen met oudere cijfers gaan wel mank. Echter, ook na correctie van deze trendbreuk zal 2018 andermaal voor een nieuw recordaantal gaan zorgen.

Particulieren (C2C) verkochten in november 54.962 occasions aan elkaar, een jaar geleden waren dat in dezelfde maand nog 53.943 stuks, een toename van 1,9 procent. Over de periode januari tot en met november levert dat een C2C-totaal op van 645.690 stuks, tegenover 630.096 stuks in de eerste elf maanden van 2017, een toename van 2,5 procent. 

De professionele handel (B2B) verkocht in november onderling 68.925 gebruikte auto’s tegenover 68.881 stuks een jaar tevoren in dezelfde maand, een toename van 0,1 procent. De eerste elf maanden leveren een B2B-totaal op van 732.400 occasions, tegenover 724.775 stuks in dezelfde periode van 2017, een toename van 1,1 procent.

Zie voor de complete overzichten op carmonitor.nl .

B2C-occasionverkoop nu al voorbij record van 2017 - Automobielmanagement.nl

B2C-occasionverkoop nu al voorbij record van 2017

De verkoop van occasions door autobedrijven aan eindgebruikers heeft in november voor de zevende maand op rij de 100 duizend grens overschreden. Autobedrijven verkochten vorige maand 105.384 occasions aan eindgebruikers, een toename van 13,1 procent ten opzichte van november 2017 toen er 93.137 stuks genoteerd werden.

occasion

Dit en meer blijkt uit cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau AUMACON.

Na elf maanden staat de B2C-teller dit jaar nu op 1.140.434 stuks tegenover 1.040.275 stuks in dezelfde periode van 2017, een toename van 9,6 procent. Daarmee is het jaarrecordaantal van 2017 (1.129.375 stuks) reeds in november overschreden; het gaat dus erg goed in de occasionafdeling van menig autobedrijf. 

Dataprovider VWE wijst er nog wel op dat de B2C-cijfers vanaf maart 2018 maandelijks ca. 10 duizend stuks hoger liggen doordat door autobedrijven geïmporteerde occasions nu vaker voorafgaand aan verkoop eerst als bedrijfsvoorraad worden geregistreerd om vervolgens – bij verkoop –  alsnog als B2C-occasionverkoop mee te tellen. Hiermee wordt een beter beeld van de werkelijke verkopen neergezet, maar vergelijkingen met oudere cijfers gaan wel mank. Echter, ook na correctie van deze trendbreuk zal 2018 andermaal voor een nieuw recordaantal gaan zorgen.

Particulieren (C2C) verkochten in november 54.962 occasions aan elkaar, een jaar geleden waren dat in dezelfde maand nog 53.943 stuks, een toename van 1,9 procent. Over de periode januari tot en met november levert dat een C2C-totaal op van 645.690 stuks, tegenover 630.096 stuks in de eerste elf maanden van 2017, een toename van 2,5 procent. 

De professionele handel (B2B) verkocht in november onderling 68.925 gebruikte auto’s tegenover 68.881 stuks een jaar tevoren in dezelfde maand, een toename van 0,1 procent. De eerste elf maanden leveren een B2B-totaal op van 732.400 occasions, tegenover 724.775 stuks in dezelfde periode van 2017, een toename van 1,1 procent.

Zie voor de complete overzichten op carmonitor.nl .