In Europa bleef de groei beperkt tot één procent, waarbij dit werelddeel met 4,38 miljoen voertuigen nog altijd wel 40 procent van de totale afzet voor haar rekening neemt. In Noord-Amerika was door malaise in Mexico sprake van een daling met twee procent, Azië/Pacific kwam inclusief China op eveneens één procent groei maar Zuid-Amerika was de uitblinker met ruim 13 procent hogere verkopen.

Wat de merken met personenauto’s betreft spant Seat de kroon met ruim tien procent meer verkochte auto’s terwijl aan de andere kant het geplaagde Audi juist 3,5 procent moest inleveren en Volkswagen nagenoeg stabiel bleef. In de vrachtwagendivisie, die binnenkort verzelfstandigd wordt, wist MAN de afzet op te voeren met twintig procent.

Volkswagen AG heeft de goede gang van zaken vooral te danken aan het producten-offensief ‘waarmee de merken het risico in bepaalde regio’s zoals de economische onzekerheid in China en de tegenwind door de WLTP-invoering in Europa meer dan konden compenseren.’

“Hoewel het bereiken van nieuwe records niet langer ons belangrijkste doel is, zijn we toch erg tevreden met dit grootse resultaat. Vooral in de tweede helft van het jaar ging het niet gemakkelijk voor ons. We konden dit nieuwe record voor de groep neer zetten dankzij een combinatie van buitengewone producten en het hoge vertrouwensniveau bij onze klanten,” zegt hoofd verkopen Christian Dahlheim. Hij voorziet voor 2019 een net zo sterke tegenwind als in het afgelopen jaar. “Maar naar mijn mening heeft de Volkswagen Groep een goede uitgangspositie om die uitdagingen het hoofd te bieden.”