Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van taxatierapporten bij de bpm-aangifte. Een en ander blijkt uit gegevens van het Ministerie van Financiën die door Euro Auto Logic zijn opgevraagd.

De daling van de rest-bpm aangifte op een importauto wordt met name veroorzaakt door een lagere bruto bpm als gevolg van de CO2-heffing. Ook van invloed is het toenemende gebruik van taxatierapporten, wat ten koste gaat van aangifte met de afschrijvingstabel. Bij de import van gebruikte voertuigen is in 2011 in 73 duizend gevallen gebruik gemaakt van de afschrijvingstabel. In 2012 was dat bijna 57 duizend keer en in 2013 (t/m Q3) 46 duizend keer. Toepassing van de tegenbewijsregeling middels taxatie steeg van zevenduizend keer in 2011 naar 9,5 duizend in 2012 en bijna vijftienduizend in de eerste drie kwartalen van 2013. Ook het gebruik van de koerslijst is licht gestegen: zevenduizend in 2011, tienduizend in 2012 en 8,2 duizend in de eerste drie kwartalen van 2013.

In deze cijfers zijn de artikel 8-bpm-vergunninghouders apart meegenomen. Dit zijn bedrijven die een vergunning hebben om de bpm pas te voldoen in de maand die volgt op de tenaamstelling van de auto. In de praktijk zijn dit de meeste grotere parallelimporteurs. Bij de artikel 8-bpm-vergunninghouders is het aantal aangiftes met tabel gedaald van twaalfduizend in 2011 naar 8,6 duizend in de eerste drie kwartalen van 2013.

Volgens de cijfers was de jaaropbrengst bpm uit parallelimport in 2011 nog 158 miljoen euro, tegen bijna 132 miljoen euro in 2012. Over de eerste drie kwartalen van 2013 was de bpm-opbrengst (exclusief artikel 8-bpm-vergunninghouders) bijna 96 miljoen euro. De totale jaaropbrengst bpm uit parallelle import is dus licht gedaald.

Euro Auto Logic, een zusterbedrijf van Bolsenbroek & Parners, heeft de cijfers bij het Ministerie van Financiën opgevraagd middels een WOB-procedure (wet openbaar bestuur).

Jaar

Totaal aantallen

Totaal opbrengst

Per auto

2011

115.367

€ 158.681.637

€ 1.375

2012

102.092

€ 131.939.567

€ 1.292

2013*

93.935*

€   95.841.877*

€ 1.020*

 

 

 

 

*eerste 9 maanden van 2013