Het oordeel over het economisch klimaat is met 12 punten gedaald en uitgekomen op een waarde van -23. Het oordeel over de economie ligt nu weliswaar onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-10), maar is nog ver verwijderd van de
laagste waarde ooit door het CBS waargenomen (-67). Zowel het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden is in februari fors verslechterd. Ondanks de sombere kijk op de economie is de koopbereidheid onder consumenten maar iets afgenomen. Over de eigen financiële situatie zijn consumenten nauwelijks van mening veranderd. Ze vinden het daarentegen wel een minder gunstig tijdstip dan vorige maand voor het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen.

Grootste groei in zeven jaar
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2007 met 4,4 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei in ruim zeven jaar maar het vierde kwartaal telde wel een werkdag meer dan het vierde kwartaal van 2006. Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bbp 1,2 procent groter dan in het derde kwartaal van 2007. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is de op één na hoogste in bijna vier jaar. De  kapitaalmarktrente bedroeg in februari gemiddeld 4,1 procent. Dit is gelijk aan januari. De inflatie is in januari iets gestegen en uitgekomen op twee procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna tien procent hoger dan in januari 2007. Dit is de grootste toename in ruim zeven jaar. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode november – januari verder gedaald. Het aantal vacatures bleef in het vierde kwartaal ongewijzigd op recordniveau. Het aantal uitzenduren nam toe, zij het dat het groeitempo verder afnam. De banengroei zette in het tweede kwartaal van 2007
versterkt door.

Ondernemers chronisch positief
De ondernemers in de industrie blijven optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op 8,5. Dit is weliswaar 1,0 punt lager dan in januari, maar toen bereikte deze stemmingsindicator de hoogste waarde ooit gemeten. De industriële ondernemers zijn al meer dan anderhalf jaar zeer optimistisch. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was een stuk groter dan het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam verder toe en kwam uit op 115,5. De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in februari opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Dit is al ruim een jaar het geval. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding