ECONOMIE Vertrouwen met terugwerkende kracht

Consumenten houden veel vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Hun positieve oordeel veranderde hierover niet in mei. De achterliggende oordelen veranderden echter wel. Zo werd men positiever over de economie van de afgelopen twaalf maanden, maar iets negatiever over de komende twaalf maanden.

Consumentenvertrouwen

De koopbereidheid van consumenten is in mei niet veranderd. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden. Vanaf het najaar van 2005 vertoont het consumentenvertrouwen een stijgende lijn. De sterke stijging van najaar 2005 tot najaar 2006 was vooral het gevolg van een positiever oordeel over het economisch klimaat. Het afgelopen halfjaar is de stijging van het consumentenvertrouwen echter afgezwakt. Deze voorzichtige stijging komt voornamelijk door een toegenomen
koopbereidheid.

Hosanna-stemming bij de bedrijven
Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 werd met een score van 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de industrie zeer optimistisch gebleven. In mei benaderde de stemming onder de ondernemers het hoogste niveau ooit weer; het vertrouwen
van ondernemers in de industrie kwam in mei uit op 8,9; dat is 1,9 procentpunt hoger dan in april. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was bijna gelijk aan het aantal dat een vermindering ziet. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in mei duidelijk in de meerderheid. Nog een indicatie voor economische voorspoed: in het eerste kwartaal is het aantal uitzenduren verder toegenomen. In 2004 nam het aantal uitzenduren nog met zes procent toe. De stijging was in 2005 en 2006 aanzienlijk groter, met respectievelijk bijna achttien en iets meer dan zeventien procent. Flauw tegenwindje: de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in mei gemiddeld 4,3 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in april. De langetermijnrente is na juli 2004 niet meer zo hoog geweest. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van 15 maanden zeven keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 14 maart 2007 op 2,75 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 14 maart op 3,75 procent.

 

ECONOMIE Vertrouwen met terugwerkende kracht - Automobielmanagement.nl

ECONOMIE Vertrouwen met terugwerkende kracht

Consumenten houden veel vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Hun positieve oordeel veranderde hierover niet in mei. De achterliggende oordelen veranderden echter wel. Zo werd men positiever over de economie van de afgelopen twaalf maanden, maar iets negatiever over de komende twaalf maanden.

Consumentenvertrouwen

De koopbereidheid van consumenten is in mei niet veranderd. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden. Vanaf het najaar van 2005 vertoont het consumentenvertrouwen een stijgende lijn. De sterke stijging van najaar 2005 tot najaar 2006 was vooral het gevolg van een positiever oordeel over het economisch klimaat. Het afgelopen halfjaar is de stijging van het consumentenvertrouwen echter afgezwakt. Deze voorzichtige stijging komt voornamelijk door een toegenomen
koopbereidheid.

Hosanna-stemming bij de bedrijven
Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 werd met een score van 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers in de industrie zeer optimistisch gebleven. In mei benaderde de stemming onder de ondernemers het hoogste niveau ooit weer; het vertrouwen
van ondernemers in de industrie kwam in mei uit op 8,9; dat is 1,9 procentpunt hoger dan in april. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was bijna gelijk aan het aantal dat een vermindering ziet. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in mei duidelijk in de meerderheid. Nog een indicatie voor economische voorspoed: in het eerste kwartaal is het aantal uitzenduren verder toegenomen. In 2004 nam het aantal uitzenduren nog met zes procent toe. De stijging was in 2005 en 2006 aanzienlijk groter, met respectievelijk bijna achttien en iets meer dan zeventien procent. Flauw tegenwindje: de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in mei gemiddeld 4,3 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in april. De langetermijnrente is na juli 2004 niet meer zo hoog geweest. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van 15 maanden zeven keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 14 maart 2007 op 2,75 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 14 maart op 3,75 procent.