Consumenten waren in augustus iets optimistischer over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden dan een maand eerder. Daarentegen waren ze over de economische situatie in de komende twaalf maanden iets minder positief. Ook de koopbereidheid veranderde nauwelijks. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten aanzienlijk positiever dan in juli. Zo optimistisch zijn consumenten in ruim vijf jaar niet meer geweest. Daarentegen veranderde het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden in het komende jaar nauwelijks.
 

Duurzame producten in trek
Huishoudens hebben in juni dit jaar 2,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Na december 2006 is de groei niet meer zo hoog geweest. De bestedingen aan goederen namen in juni met 3,3 procent toe, die aan diensten met 1,7 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Vooral aan duurzame goederen hebben huishoudens in juni fors meer besteed. De uitgaven waren 7,3 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de bestedingen aan duurzame goederen is al twee jaar hoog, met uitzondering van mei 2007. In het eerste halfjaar van 2007 is 5 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in de eerste helft van 2006. Huishoudens kochten vooral meer elektronica en huishoudelijke apparaten. Ook de bestedingen aan kleding en textiel waren aanzienlijk hoger.
 

Producenten: goed geluimd
De ondernemers in de industrie blijven goed gestemd. Het producentenvertrouwen kwam in augustus uit op 7,8. Dit is 0,2 punt hoger dan in juli. Daarmee is de stemmingsindicator voor de industrie nu al meer dan een jaar op een hoog niveau. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers nagenoeg even optimistisch als in juli. Het oordeel over de voorraad gereedproduct wijzigde in augustus niet. Over de orderpositie waren de ondernemers nog beter te spreken dan in juli. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was iets groter dan het aantal dat een vermindering ziet. Voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen, voor de buitenlandse markt minder. De ondernemers in de industrie bleven ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in augustus opnieuw iets groter dan het aantal dat een daling voorzag.