De kapitaalmarktrente is in oktober uitgekomen op 4,4 procent, 0,1 procentpunt hoger dan in september. Ook de inflatie liep op, deze kwam in oktober uit op 1,6 procent. De afzetprijzen van de industrie waren in september 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is twee maal zo groot als die in augustus. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode augustus – oktober verder gedaald. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal naar recordhoogte gestegen. Het aantal uitzenduren nam in het tweede kwartaal verder toe. De banengroei zette in het vierde kwartaal van 2006 versterkt door.

Dalende koopbereidheid
Na een scherpe daling in september is het vertrouwen van de consument in oktober gelijk gebleven. Consumenten waren iets minder negatief over het economisch klimaat. De koopbereidheid nam daarentegen licht af. Per saldo bleef de indicator van het consumentenvertrouwen op -1. In vergelijking met september waren consumenten iets positiever over de toekomst en iets negatiever over het verleden. De licht verbeterde stemming over het economisch klimaat in Nederland is vooral toe te schrijven aan het aanzienlijk minder negatieve oordeel over de economische situatie in de komende
twaalf maanden. Niettemin is het de tweede achtereenvolgende maand dat consumenten overwegend pessimistisch zijn over de directe economische toekomst. Hier ging een periode van bijna twee jaar aan vooraf van vooral optimisme. De koopbereidheid van consumenten is iets afgenomen. In september was er al sprake van een forse afname. Dat werd toen vooral veroorzaakt door toegenomen pessimisme over de eigen financiële situatie. De iets verminderde koopbereidheid in oktober is vooral veroorzaakt doordat consumenten het een minder gunstige tijd vinden voor grote aankopen. Ook zijn ze
wat negatiever geworden over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden. Voor wat betreft de eigen geldzaken in komende twaalf maanden zijn consumenten juist iets positiever geworden.

Feeststemming in ondernemersland
De ondernemers in de industrie zijn nog altijd goed gestemd. Het producentenvertrouwen is in oktober zelfs nog iets verder gestegen en kwam uit op 8,6. Sinds medio 2006 ligt de stemmingsindicator voor de industrie op een hoog niveau. Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering zag. Zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse markt
kwamen iets meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) was al hoog en is nog iets toegenomen tot 114,5. De ondernemers in de industrie bleven ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in oktober opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt is volgens de producenten in de industrie iets verbeterd. Op de buitenlandse markt, zowel binnen als buiten de EU, bleef de concurrentiepositie naar hun oordeel hetzelfde. Er waren aanzienlijk meer ondernemers die een toename van de buitenlandse afzet in de komende drie maanden verwachten dan die een afname verwachten. De bezettingsgraad (van de beschikbare productieinstallaties) is in oktober iets gestegen naar 84,0.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding