‘Huidige kabinetsplannen zijn onverantwoord’

Het plan van het kabinet om de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) af te schaffen, is niet goed doordacht. Het leidt tot een terugval in koopkracht van duizenden euro’s.

Deze dreigende voorspelling komt van LeasePlan, ’s lands grootste leasemaatschappij. Het bedrijf – en vooral directievoorzitter Berno Kleinherenbrink – mengt zich steeds actiever in de (politieke) discussie rondom de aanstaande kilometerheffing. Kleinherenbrink waarschuwt dat het omzetten van de bpm via een verhoogde motorrijtuigenbelasting nu naar een kilometerheffing over een aantal jaren aanvullende maatregelen vergt. "Anders draaien de autobezitters op voor een grove imperfectie in de overgangsregeling."

Drie keer betalen
LeasePlan is een voorstander van het afschaffen van de bpm en het invoeren van rekeningrijden, omdat daarmee niet langer het bezit, maar het gebruik van een auto wordt belast. Daarmee krijgt de berijder een financiële prikkel om de auto wat vaker te laten staan, wat goed is voor de filedruk en het milieu. Het kabinet houdt er gemakshalve echter geen rekening mee, dat iedere autobezitter drie keer voor zijn auto gaat betalen: ten eerste heeft hij bpm betaald bij aanschaf, ten tweede betaalt hij verhoogde wegenbelasting, die op de duur overgaat in kilometerheffing tijdens het rijden. Als de bpm over een paar jaar geheel is afgebouwd, bestaat een groot deel van het Nederlandse wagenpark uit tweedehands auto’s waarover wél bpm is betaald maar die dan de concurrentie moeten aangaan met nieuwe auto’s waarover geen bpm meer hoeft te worden betaald. "Dat zal tweedehands auto’s veel minder waard maken. Dat maakt dat de eigenaar een verlies moet nemen en voor de derde keer betaalt", aldus Kleinherenbrink.

Vrije val
Zeven miljoen Nederlandse automobilisten samen leveren de staatskas jaarlijks ruim drie miljard euro aan bpm op. Per automobilist komt dit neer op ongeveer vijfhonderd euro per jaar. Om de gederfde inkomsten van het afschaffen van de bpm te compenseren, wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd met minimaal een vergelijkbaar bedrag. Elk jaar worden ongeveer één miljoen tweedehands auto’s verkocht. De restwaarde is na vier jaar doorgaans iets minder dan veertig procent van de nieuwwaarde. Omdat de bpm nu nog ongeveer een derde uitmaakt van de nieuwwaarde van een auto zal, als de bpm is afgeschaft, de restwaarde aanmerkelijk lager uitvallen, wat vele duizenden euro’s kan schelen. Volgens Kleinherenbrink zijn de eerste effecten al zichtbaar. "De AOX, de index van prijzen van tweedehands auto’s, is na Prinsjesdag 2007 in een vrije val geraakt en op het laagste punt sinds 2004 terechtgekomen. En dit is nog slechts het gevolg van de plannen van het kabinet. De curve zal steil dalen als het kabinet zijn plannen zondermeer weet door te drukken."

Publiek Private Samenwerking
De directievoorzitter van LeasePlan vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Kleinherenbrink: "Een goede oplossing is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bedacht en doorgerekend in samenwerking met de belastingexperts Hans Bakker en Rob Vermeulen van Loyens & Loeff.

Autobezitters die al bpm betaald hebben, zouden een vorderingsrecht in mindering moeten kunnen brengen op hun verhoogde motorrijtuigenbelasting of kilometerheffing. Het vorderingsrecht hoort bij de auto en gaat mee bij de verkoop van het voertuig. Om de tijdelijke inkomstendaling door de overheid te compenseren, wordt een (staats)lening uitgeschreven die in de loop der tijd uit de oplopende wegenbelasting en kilometerheffingsinkomsten wordt afbetaald. Het is een constructie die uitstekend kan worden uitgevoerd in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS)." Het uitgewerkte voorstel is vanuit de VNA voorgelegd aan staatssecretaris De Jager van Financiën. Kleinherenbrink: "We rekenen erop dat het gezond verstand in het kabinet uiteindelijk de overhand zal krijgen want de huidige plannen zijn in macrofinancieel opzicht domweg onverantwoord."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

‘Huidige kabinetsplannen zijn onverantwoord’ - Automobielmanagement.nl

‘Huidige kabinetsplannen zijn onverantwoord’

Het plan van het kabinet om de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) af te schaffen, is niet goed doordacht. Het leidt tot een terugval in koopkracht van duizenden euro’s.

Deze dreigende voorspelling komt van LeasePlan, ’s lands grootste leasemaatschappij. Het bedrijf – en vooral directievoorzitter Berno Kleinherenbrink – mengt zich steeds actiever in de (politieke) discussie rondom de aanstaande kilometerheffing. Kleinherenbrink waarschuwt dat het omzetten van de bpm via een verhoogde motorrijtuigenbelasting nu naar een kilometerheffing over een aantal jaren aanvullende maatregelen vergt. "Anders draaien de autobezitters op voor een grove imperfectie in de overgangsregeling."

Drie keer betalen
LeasePlan is een voorstander van het afschaffen van de bpm en het invoeren van rekeningrijden, omdat daarmee niet langer het bezit, maar het gebruik van een auto wordt belast. Daarmee krijgt de berijder een financiële prikkel om de auto wat vaker te laten staan, wat goed is voor de filedruk en het milieu. Het kabinet houdt er gemakshalve echter geen rekening mee, dat iedere autobezitter drie keer voor zijn auto gaat betalen: ten eerste heeft hij bpm betaald bij aanschaf, ten tweede betaalt hij verhoogde wegenbelasting, die op de duur overgaat in kilometerheffing tijdens het rijden. Als de bpm over een paar jaar geheel is afgebouwd, bestaat een groot deel van het Nederlandse wagenpark uit tweedehands auto’s waarover wél bpm is betaald maar die dan de concurrentie moeten aangaan met nieuwe auto’s waarover geen bpm meer hoeft te worden betaald. "Dat zal tweedehands auto’s veel minder waard maken. Dat maakt dat de eigenaar een verlies moet nemen en voor de derde keer betaalt", aldus Kleinherenbrink.

Vrije val
Zeven miljoen Nederlandse automobilisten samen leveren de staatskas jaarlijks ruim drie miljard euro aan bpm op. Per automobilist komt dit neer op ongeveer vijfhonderd euro per jaar. Om de gederfde inkomsten van het afschaffen van de bpm te compenseren, wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd met minimaal een vergelijkbaar bedrag. Elk jaar worden ongeveer één miljoen tweedehands auto’s verkocht. De restwaarde is na vier jaar doorgaans iets minder dan veertig procent van de nieuwwaarde. Omdat de bpm nu nog ongeveer een derde uitmaakt van de nieuwwaarde van een auto zal, als de bpm is afgeschaft, de restwaarde aanmerkelijk lager uitvallen, wat vele duizenden euro’s kan schelen. Volgens Kleinherenbrink zijn de eerste effecten al zichtbaar. "De AOX, de index van prijzen van tweedehands auto’s, is na Prinsjesdag 2007 in een vrije val geraakt en op het laagste punt sinds 2004 terechtgekomen. En dit is nog slechts het gevolg van de plannen van het kabinet. De curve zal steil dalen als het kabinet zijn plannen zondermeer weet door te drukken."

Publiek Private Samenwerking
De directievoorzitter van LeasePlan vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Kleinherenbrink: "Een goede oplossing is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bedacht en doorgerekend in samenwerking met de belastingexperts Hans Bakker en Rob Vermeulen van Loyens & Loeff.

Autobezitters die al bpm betaald hebben, zouden een vorderingsrecht in mindering moeten kunnen brengen op hun verhoogde motorrijtuigenbelasting of kilometerheffing. Het vorderingsrecht hoort bij de auto en gaat mee bij de verkoop van het voertuig. Om de tijdelijke inkomstendaling door de overheid te compenseren, wordt een (staats)lening uitgeschreven die in de loop der tijd uit de oplopende wegenbelasting en kilometerheffingsinkomsten wordt afbetaald. Het is een constructie die uitstekend kan worden uitgevoerd in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS)." Het uitgewerkte voorstel is vanuit de VNA voorgelegd aan staatssecretaris De Jager van Financiën. Kleinherenbrink: "We rekenen erop dat het gezond verstand in het kabinet uiteindelijk de overhand zal krijgen want de huidige plannen zijn in macrofinancieel opzicht domweg onverantwoord."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding