De stemming onder consumenten verbeterde voor de tweede achtereenvolgende maand. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in augustus uit op -11, tegen -14 in juli. Hiermee is het vertrouwen terug op het niveau van eind 2009, na een geleidelijke verslechtering in de eerste helft van 2010. Onder de consumenten zijn er echter nog altijd meer pessimisten dan optimisten.

Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen in augustus duidelijk gunstiger dan in juli. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verbeterde van ?14 naar -5. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie veranderde echter maar weinig. De koopbereidheid nam per saldo met 2 punten toe en kwam in augustus uit op -8. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag.

Over het algemeen economisch klimaat waren consumenten ook minder somber dan in juli. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen steeg met 5 punten en kwam uit op -14. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden als dat over de komende 12 maanden verbeterde.

Verder zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid verbeterd. In augustus dacht 43 procent van de consumenten dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, tegen 53 procent in juli. Een kwart van de consumenten rekende in augustus op een daling van de werkloosheid. Dat was in juli nog 21 procent. Uit de nieuwste cijfers over de werkloosheid blijkt dat deze in juli verder is afgenomen.

Metaalbranche maakte meeste gebruik van de deeltijd-WW
In de periode april 2009 tot en met april 2010 hebben 69 duizend werknemers een deeltijd-WW-uitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan was werkzaam in de metaal. In deze branche waren er gemiddeld 26 deeltijd-WW-uitkeringen per bedrijf dat gebruik maakt van de regeling.

De metaalbranche heeft verreweg het meest gebruikgemaakt van de deeltijd-WW. In deze branche hebben dertigduizend werknemers deeltijd-WW ontvangen. Dat was 43 procent van het totale aantal. Andere branches met een groot aandeel werknemers in de deeltijd-WW zijn de groot- en detailhandel (12 procent) en de zakelijke dienstverlening (12 procent).

Slechts een op de zes ontvangers van deeltijd-WW is vrouw. Dit komt door het grote aandeel van de metaalbranche in de deeltijd-WW. Deze branche wordt gedomineerd door mannen. In de metaal is het aandeel vrouwen met 8 procent het laagst. Bij de groot- en detailhandel is het met 37 procent het hoogst.

Uitzendbranche uit het dal
Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het tweede kwartaal uit op 107,3, tegen 102,3 een kwartaal eerder.

De groei van het aantal uitzenduren was de eerste in bijna twee jaar. Dit past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. Inmiddels trekt de vraag weer aan. Uit de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche de laatste maanden zeer positief zijn over de toekomstige personeelssterkte.

Zakelijke dienstverleners verwachten omzettoename
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in augustus groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo kwam in augustus uit op +9, tegen -4 in juli. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname van de omzet verwachten dan in de andere maanden van een jaar.

Over het economisch klimaat dachten de ondernemers in augustus iets positiever dan in juli. De stemming over de toekomstige werkgelegenheid verslechterde daarentegen iets. Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte de personeelssterkte de komende drie maanden uit te breiden was in augustus ongeveer even groot als het aantal dat een krimp voorzag.

Stemming ondernemers industrie verbeterd
Na dalingen in juni en juli is het producentenvertrouwen in augustus gestegen. De indicator kwam uit op 0,4, tegen -2,4 in juli. De ondernemers in de industrie waren vooral veel optimistischer over de verwachte productie in de komende drie maanden.

De stemming over de toekomstige productie was veel optimistischer dan in juli. In tegenstelling tot de voorgaande maand verwachtten de ondernemers in augustus een toename. Het oordeel over de voorraden verbeterde ook, maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen was in augustus groter dan het aantal dat een daling voorzag. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij hun bedrijf waren de ondernemers even somber als in juli.

 Download Carmonitor: economie september 2010

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding