De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste. Aan de productiekant is vooral de groei van de uitzendbranche hoger ten opzichte van de eerste raming. De productie van de industrie, de overheid en de bouwnijverheid is opwaarts bijgesteld en die van het vervoer neerwaarts. Door de bijstelling is de forse krimp van de bouwnijverheid iets minder groot geworden. Aan de bestedingenkant is de krimp van de investeringen iets kleiner geworden. De groei van de consumptieve bestedingen van huishoudens is lager dan eerder was geraamd. Ten opzichte van de eerste raming is het handelssaldo goederen lager en het handelssaldo van de diensten hoger. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,0 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.

 

Consumenten doet even geen grote uitgaven
De stemming onder consumenten is verslechterd in september. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in uit op -14, tegen -11 in augustus. Onder de consumenten zijn er meer pessimisten dan optimisten. Zorgen over de eigen portemonnee drukten de koopbereidheid. Consumenten werden pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Deze indicator verslechterde met 5 punten en kwam uit op -9. Ook vonden de consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen duidelijk ongunstiger dan een maand eerder. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen verslechterde van -5 naar -13. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen maanden bleef onveranderd.
De kijk van consumenten op het economisch klimaat in de komende twaalf maanden veranderde niet en bleef licht negatief. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde. De deelindicator economisch klimaat nam per saldo met 3 punten af en kwam uit op -17.

 

Gemengde stemming bij ondernemers
Na een stijging in augustus is het producentenvertrouwen in september iets gedaald. De indicator kwam uit op -0,1, tegen 0,4 een maand eerder. De stemming over de toekomstige productie was iets minder optimistisch dan in augustus. Toch was het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie zal toenemen nog beduidend groter dan het aantal dat een afname voorzag. Ook het oordeel over de voorraden verslechterde enigszins. Het oordeel over de orderpositie was daarentegen iets minder negatief. De ondernemers waren minder negatief over de toekomstige personeelssterkte. Het aantal ondernemers dat dacht hun personeelsomvang uit te breiden in de komende drie maanden was vrijwel even groot als het aantal dat een krimp verwachtte.
Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in september ruimschoots groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op 38. Daarmee waren de ondernemers veel positiever over de toekomstige omzet dan in augustus, toen het saldo 9 bedroeg. Over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche en het algemeen economisch klimaat waren de zakelijke dienstverleners eveneens positief.
In alle branches rekenden meer ondernemers op een toename van hun omzet dan op een krimp. De uitzendbranche is met een saldo van 71 het meest optimistisch. De stemming over het economisch klimaat is in deze branche zeer monter. De verwachtingen van de uitzendbureaus over de toekomstige personeelssterkte waren in september ook positief, al was het aantal ondernemers dat een toename voorzag fors kleiner dan in voorgaande maanden.  

 

 Download de Carmonitor: economie oktober 2010 (PDF)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding