De flink toegenomen populariteit van privélease biedt leasemaatschappijen uiteraard kansen, maar er zijn toch ook wel wat uitdagingen. Zo wordt privélease door tal van partijen aangeboden, die elk zo hun eigen normen en voorwaarden hanteren. "Een kansrijk product trekt onherroepelijk veel nieuwe aanbieders aan, maar het is wel belangrijk dat ze verstand van zaken hebben", vindt Renate Hemerik, directeur van VNA. "De consument krijgt erg verleidelijke aanbiedingen en zou zich snel kunnen laten leiden door de prijs zonder de voorwaarden goed te vergelijken."

In de praktijk blijkt dit niet verstandig. "Voor particulieren gelden andere wetten en regels dan voor zakelijke gebruikers", aldus Hemerik. "Je kunt zodoende niet zomaar een zakelijke overeenkomst omzetten naar een leasecontract voor een particulier. Het is cruciaal dat consumenten van tevoren precies weten waar ze aan beginnen." Het feit dat privélease niet altijd wordt aangeboden door leasemaatschappijen met veel ervaring, heeft VNA ertoe bewogen samen met consumentenorganisaties tweezijdige overeenkomsten en een geschillencommissie onder auspiciën van de SER op te gaan zetten. Hemerik: "We hebben als professionele aanbieders van het leaseproduct een zorgplicht op dit vlak. We willen geen imagoschade door minder ervaren aanbieders, vandaar deze vorm van zelfregulering."

Onduidelijkheden

Een van de overlegpartners van de VNA op dit vlak is de Consumentenbond. "Het is niet zozeer dat we klachten van onze leden hebben ontvangen omtrent privélease, maar er zijn wel degelijk zaken die opgelost moeten worden", aldus Sandra de Jong, woordvoerder bij de Consumentenbond. "Zo zijn de prijzen vaak ondoorzichtig en niet goed te vergelijken. Zo zijn er aanbieders die een prijs zonder wegenbelasting noemen, iets waar je toch niet omheen kunt. Of zonder pechhulp, toch ook een belangrijk aspect."

Ook de auto’s als zodanig zijn volgens De Jong niet altijd goed te vergelijken. "Bij de één krijg je een uitgekleed basismodel, bij de ander een auto met airco en metallic lak. Dat maakt het moeilijk de prijzen te vergelijken. En dan zijn er ook nog aanbieders die een prijs vermelden die geldt als je een auto inruilt. Doe je dat niet, dan ben je gelijk een stuk duurder uit."

Richtlijnen

De Consumentenbond acht het dan ook wenselijk dat er richtlijnen komen die het eenvoudiger maken prijzen met elkaar te vergelijken. En verder ziet de consumentenorganisatie dat er behoefte is aan duidelijke, tweezijdige voorwaarden. De Jong: "Zo adverteren de aanbieders van privélease met verschillende eigen risico’s. De autoverzekering kan ook voor veel onduidelijkheid zorgen. Staat de prijs vast of fluctueert die gedurende het leasecontract? En hoeveel moet je betalen als je meer of minder kilometers rijdt dan in het contract is vastgelegd?"

Het zijn volgens De Jong maar enkele voorbeelden van de onduidelijkheden die er bij consumenten zijn op het gebied van privélease. "Consumenten moeten ook beseffen dat ze een verbintenis voor drie jaar aangaan. Zelfs in uitzonderlijke gevallen als overlijden of emigratie blijft een leasecontract vaak gewoon van kracht. Dat is wel iets om rekening mee te houden."

Gewenning

Bij leasemaatschappij LeasePlan signaleren ze ook dat de particulier vaak even tijd nodig heeft om te wennen aan het concept van autoleasing. "Van het zelf regelen en betalen van bijvoorbeeld onderhoud, schade en verzekering naar jezelf realiseren dat het bij privélease onderdeel uitmaakt van een pakket, dat is wennen voor de particulier", stelt Martijn Versteegen, marketingdirecteur bij LeasePlan. "Het is belangrijk dat duidelijk is wat de klant kan en mag verwachten voor het bedrag dat hij betaalt. Voorwaarden die het voor de consument duidelijker maken, zijn dan ook welkom want we zien aan de ene kant onvergelijkbare aanbiedingen en aan de andere kant een consument die op zoek is naar houvast en zekerheid."

Het gegeven dat de consument zich snel laat leiden door de prijs, brengt volgens Renate Hemerik van VNA met zich mee dat zaken als vergelijk van rechten en plichten wat naar de achtergrond verdwijnen. "Het gaat om een relatief nieuw fenomeen en zowel aanbieder als afnemer hebben niet altijd even goed in de gaten wat de kenmerken van dit nieuwe product zijn. Niet alle contracten en overeenkomsten die nu worden gehanteerd zijn even transparant", stelt ze. "Autoleasing was tot nu toe vooral een b2b-product. Privélease is een product dat aan consumenten wordt aangeboden en die zijn nog niet zo bekend met leasing. Ook geldt in dit geval het consumentenrecht. Het is belangrijk dat de consument goed voor ogen heeft waar hij zich aan verbindt."

Addertjes onder het gras

John Spies, ceo bij Alphabet, vindt dat aanbieders van privélease duidelijk moeten aangeven wat de voorwaarden zijn. "Privélease wordt echter door allerlei partijen van buiten de leasebranche aangeboden en daarbij zitten er vaak addertjes onder het gras. Dat probleem speelt bij gerenommeerde leasemaatschappijen niet." Het feit dat veel particulieren geen idee hebben wat de werkelijke kosten van een auto zijn, maakt een prijsvergelijking met privélease er niet eenvoudiger op. "Consumenten vergeten vaak de afschrijving mee te rekenen", zegt Sandra de Jong van de Consumentenbond. Sowieso is de afweging om wel of niet voor privélease te gaan volgens haar vaak moeilijk te maken. "De consument krijgt een enorme lading folders in de brievenbus waarbij de ene aanbieding nog mooier klinkt dan de andere, maar is het wel zo voordelig? Zelf een nieuwe auto kopen en oprijden is altijd goedkoper dan privélease, maar als je bijvoorbeeld om de drie jaar inruilt, kan privélease een goed alternatief zijn. Zeker als je ook financiering voor een nieuwe auto moet afsluiten." Dat laatste is volgens Hemerik ook één van de redenen dat privélease zo’n hoge vlucht heeft genomen. "Die vraag is beslist ook gedreven door de financiële ruimte die mensen op dit moment hebben. Daar komt bij dat bijvoorbeeld oudere mensen die onzekerheid hebben als gevolg van een niet-geïndexeerd pensioen, juist duidelijkheid willen omtrent de autokosten. En mensen die in hun werkende leven een auto van de zaak hebben gehad, zijn het gewend zorgeloos auto te rijden."

Gedragscodes

Om alle onduidelijkheid omtrent privélease weg te nemen, gaat de VNA samen met zijn leden ook gedragscodes opstellen die betrekking hebben op de wijze waarop privélease wordt aangeboden. Daarmee moet voor transparantie worden gezorgd. "Door de combinatie van tweezijdige voorwaarden, een geschillencommissie en een gedragscode zal de consument de duidelijkheid geven die VNA als professionele aanbieder van het autoleaseproduct als zijn verantwoordelijkheid voelt", aldus Hemerik. "Als we er uit komen met de Consumentenbond, dan kunnen zij richting de consument naar deze voorwaarden gaan verwijzen, vervolgens gaan consumenten naar deze voorwaarden vragen en dan is de cirkel weer rond."

Medio dit jaar wil VNA z’n leden een eerste concept gaan voorleggen, waarna het overleg met de SER zal gaan beginnen. Vervolgens is het de bedoeling dat de voorwaarden op het gebied van privélease in de tweede helft van het jaar worden uitgerold. "Als we niets doen, dan lopen we het risico dat het een keer fout gaat, met reputatieschade voor autoleasemaatschappijen en voor het leaseproduct tot gevolg", vindt Hemerik. De samenwerking met de Consumentenbond en de ANWB moet ervoor zorgen dat de voorwaarden en de geschillencommissie ook door niet VNA-leden gebruikt gaan worden. "Het gaat ons om de gehele branche én om het vertrouwen van een voor onze sector nieuwe doelgroep: de particulier. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe voorwaarden zo breed mogelijk worden gehanteerd."