Forté: reinigen is standaard onderhoud

Forté is al bijna dertig jaar een grote speler op het gebied van professionele reinigingsmiddelen voor brandstofsystemen en motoren. De specialist is van mening dat het toevoegen van reinigingsmiddelen tot het standaard onderhoud behoort, zodat storingen voorkomen worden.

Reinigen is standaard onderhoud

Niet iedereen in de autobranche is overtuigd van de toegevoegde waarde van motorreinigers en -additieven, wat deels ook komt omdat niet alle aanbieders even effectief zijn. "Wij bieden niet alleen topkwaliteit aan, we hebben ook een technische inslag", aldus Rainier Koers, sales manager van Forté. "We zijn een kennisinstituut en stellen samen met monteurs veel diagnoses. Zodoende zijn we de technische partner van de werkplaats." Forté werkt in Nederland met een dekkend netwerk bestaande uit 23 technische adviseurs die een exclusief verkooprecht hebben. Peter de Leeuw (onderstaande foto): "Zij beschikken over de benodigde kennis en expertise om de noodzaak van het toepassen van de producten uit te leggen en effectieve reinigingsbehandelingen te adviseren. Dat is een heel verschil met bijvoorbeeld verkoop via een grossier of een website."

Meer vervuiling

Zaken als directe inspuiting, downsizing en alsmaar strenger wordende emissie-eisen werken vervuiling volgens hem in de hand. "Om aan de Euro 5- en Euro 6-normen te kunnen voldoen, worden er kleinere toleranties gehanteerd terwijl de hoeveelheid vervuiling toeneemt." Ook het feit dat het aandeel niet-fossiele brandstoffen hoger zal gaan worden, gaat ervoor zorgen dat het belang van reinigingsmiddelen groter wordt. "Eigenlijk zijn we op dit moment op dat vlak een eilandje in Europa", aldus De Leeuw. "In buurlanden als België, Frankrijk en ­Duitsland wordt E10 (met 10 procent ethanol – red.) al op grote schaal verkocht, dat gaat bij ons ook komen." En dat brengt weer nieuwe technische problemen met zich mee. "De gevolgen van het gebruik van biobrandstoffen moeten worden tegengegaan", aldus De Leeuw. Op de langere termijn zal het aandeel van de verbrandingsmotor door de opkomst van de EV gaan dalen, maar voorlopig zal er vraag blijven naar reinigingsmiddelen. De Leeuw: "Fabrikanten kunnen voorlopig niet zonder de dieselmotor als ze binnen de grenzen van de totale uitstoot van hun wagenpark willen blijven, en om de ‘carbon footprint’ van 95 gr/100 km te realiseren in 2020. Diesels hebben een lagere CO2 ­uitstoot en nog een flink potentieel voor doorontwikkeling. Voorlopig zien we dat de negatieve effecten van deze ontwikkelingen toenemen en zich verplaatsen richting de injectoren. Om die reden is ons onderhoudsadvies aangepast. Door ons nieuwe product Forté Diesel ­Injector ­Treatment via de brandstoftank toe te voegen lossen we deze nieuwe vorm van afzettingen op zodat injectoren optimaal kunnen functioneren. De auto met verbrandingsmotor is nog lang niet van de Nederlandse wegen verdwenen, mede door de lange levensduur van de momenteel nieuw geleverde auto’s."

Voorkom storingen

Doordat de techniek steeds verfijnder wordt, is Forté van mening dat het toevoegen van reinigingsproducten tot standaard onderhoud behoort. Dezelfde hoeveelheid vervuiling die 10 jaar geleden niet tot klachten en storingen leidde, doet dit nu wel. Een reinigingsbehandeling voorkomt dit. "De olie wordt bij een onderhoudsbeurt immers ook ververst, dat wordt als normaal beschouwd" aldus Koers. "Veel storingen kunnen voorkomen worden door bij onderhoud met Forté producten te reinigen, dat is normaal en helpt uw bedrijf om de kwaliteit van onderhoud te verhogen. Uw klant staat centraal."

Forte 

Forté: reinigen is standaard onderhoud - Automobielmanagement.nl

Forté: reinigen is standaard onderhoud

Forté is al bijna dertig jaar een grote speler op het gebied van professionele reinigingsmiddelen voor brandstofsystemen en motoren. De specialist is van mening dat het toevoegen van reinigingsmiddelen tot het standaard onderhoud behoort, zodat storingen voorkomen worden.

Reinigen is standaard onderhoud

Niet iedereen in de autobranche is overtuigd van de toegevoegde waarde van motorreinigers en -additieven, wat deels ook komt omdat niet alle aanbieders even effectief zijn. "Wij bieden niet alleen topkwaliteit aan, we hebben ook een technische inslag", aldus Rainier Koers, sales manager van Forté. "We zijn een kennisinstituut en stellen samen met monteurs veel diagnoses. Zodoende zijn we de technische partner van de werkplaats." Forté werkt in Nederland met een dekkend netwerk bestaande uit 23 technische adviseurs die een exclusief verkooprecht hebben. Peter de Leeuw (onderstaande foto): "Zij beschikken over de benodigde kennis en expertise om de noodzaak van het toepassen van de producten uit te leggen en effectieve reinigingsbehandelingen te adviseren. Dat is een heel verschil met bijvoorbeeld verkoop via een grossier of een website."

Meer vervuiling

Zaken als directe inspuiting, downsizing en alsmaar strenger wordende emissie-eisen werken vervuiling volgens hem in de hand. "Om aan de Euro 5- en Euro 6-normen te kunnen voldoen, worden er kleinere toleranties gehanteerd terwijl de hoeveelheid vervuiling toeneemt." Ook het feit dat het aandeel niet-fossiele brandstoffen hoger zal gaan worden, gaat ervoor zorgen dat het belang van reinigingsmiddelen groter wordt. "Eigenlijk zijn we op dit moment op dat vlak een eilandje in Europa", aldus De Leeuw. "In buurlanden als België, Frankrijk en ­Duitsland wordt E10 (met 10 procent ethanol – red.) al op grote schaal verkocht, dat gaat bij ons ook komen." En dat brengt weer nieuwe technische problemen met zich mee. "De gevolgen van het gebruik van biobrandstoffen moeten worden tegengegaan", aldus De Leeuw. Op de langere termijn zal het aandeel van de verbrandingsmotor door de opkomst van de EV gaan dalen, maar voorlopig zal er vraag blijven naar reinigingsmiddelen. De Leeuw: "Fabrikanten kunnen voorlopig niet zonder de dieselmotor als ze binnen de grenzen van de totale uitstoot van hun wagenpark willen blijven, en om de ‘carbon footprint’ van 95 gr/100 km te realiseren in 2020. Diesels hebben een lagere CO2 ­uitstoot en nog een flink potentieel voor doorontwikkeling. Voorlopig zien we dat de negatieve effecten van deze ontwikkelingen toenemen en zich verplaatsen richting de injectoren. Om die reden is ons onderhoudsadvies aangepast. Door ons nieuwe product Forté Diesel ­Injector ­Treatment via de brandstoftank toe te voegen lossen we deze nieuwe vorm van afzettingen op zodat injectoren optimaal kunnen functioneren. De auto met verbrandingsmotor is nog lang niet van de Nederlandse wegen verdwenen, mede door de lange levensduur van de momenteel nieuw geleverde auto’s."

Voorkom storingen

Doordat de techniek steeds verfijnder wordt, is Forté van mening dat het toevoegen van reinigingsproducten tot standaard onderhoud behoort. Dezelfde hoeveelheid vervuiling die 10 jaar geleden niet tot klachten en storingen leidde, doet dit nu wel. Een reinigingsbehandeling voorkomt dit. "De olie wordt bij een onderhoudsbeurt immers ook ververst, dat wordt als normaal beschouwd" aldus Koers. "Veel storingen kunnen voorkomen worden door bij onderhoud met Forté producten te reinigen, dat is normaal en helpt uw bedrijf om de kwaliteit van onderhoud te verhogen. Uw klant staat centraal."

Forte