“ABS Autoherstel is sinds 2015 als keten gecertificeerd voor de ISO normen 9001 en 14001 en Duurzaam Repareren. Voldoen aan de normen is in de praktijk niet een probleem. Maar we willen voorkomen dat het registreren en administreren leidend wordt. Registreren blijft uiteraard belangrijk maar het continu willen verbeteren is nog belang-rijker. Door kwaliteitsnormen te bepalen vanuit strategie en beleid, zorgen we ervoor dat kwaliteit in het algemeen steeds meer gemeengoed wordt.”

Factor mens

Die andere benadering vraagt een omslag in het formuleren van strategische uitgangspunten. Een belangrijk argument om dat te doen is dat er meer naar het menselijke aspect wordt gekeken. “Met Totaalherstel hebben we al een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid. We zetten systemen in om ons te helpen veiligheidskritische reparaties te signaleren. We kunnen met gereedschappen en apparatuur straks de meest hightech auto’s herstellen, maar we moeten er ook voor zorgen dat onze mensen daarvoor opgeleid zijn. Natuurlijk houden we die opleidingen centraal bij. We signaleren het als een ondernemer een tekortkoming heeft op dat vlak..”

Kwaliteitsdenken

Voor Stolk omvat kwaliteitsdenken veel meer dan simpelweg registreren en administreren. “Het signaleren en registreren is stap één, een verbeterplan maken is twee, het monitoren ervan is drie. Met geformuleerde kwaliteitsdoelen vanuit beleid en strategie, en door meer aandacht te besteden aan risicomanagement en de daarbij behorende preventieve maatregelen, zorgen we ervoor dat deze strategische doelstellingen niet in gevaar komen. Vooruitzien is regeren.”