De winstdaling is vooral veroorzaakt door ‘onvoorziene exceptionele marktomstandigheden’ en de sterke daling van de occasionprijzen in het laatste kwartaal. Stern meldde in december over dat het derde kwartaal een duidelijke terugval in economische activiteit viel te constateren en daarna volgde een slecht vier kwartaal. De omzet bleef in het vierde kwartaal nog redelijk op peil met 200 miljoen euro maar er werd een verlies geleden van 3,5 miljoen in plaats van de verwachte winst van twee miljoen. De verkoop van nieuwe auto’s, afgezien van kleine auto’s, is in het laatste kwartaal onder druk komen te staan en dat heeft geleid tot margederving, zegt Stern. Het bedrijf heeft verder geanticipeerd op slechte verkoopresultaten in de eerste maanden van 2009 waardoor tegen het einde van het jaar ‘met terughoudendheid’ nieuwe auto’s zijn afgenomen. Daardoor is ongewenste voorraadvorming voorkomen maar bleven ook de afzetbonussen achter.
Het bedrijfsresultaat van de divisie SternDealers (autodealers) is met 11,2 miljoen euro afgenomen tot 3,8 miljoen. Hierin zat ook nog een bijdrage van acquisities van 2,2 miljoen, waardoor het autonome bedrijfsresultaat is uitgekomen op 1,6 miljoen euro. In de divisie SternDiensten hebben SternLease en SternBudget (autoverhuur) te kampen gehad met lagere marges of uit de vloot genomen auto’s waardoor ook de marges onder druk zijn komen te staan. Per saldo nam het bedrijfsresultaat van SternLease en SternBudget af van 4,3 miljoen naar 2,8 miljoen over 2008. SternSchade realiseerde dankzij een hoge bezettingsgraad een nagenoeg optimale bedrijfsbezetting. Sterntec (bedrijfswageninrichting) kon ondanks de druk op de omzet betere marges behalen waardoor het bedrijfsresultaat op peil bleef. Beide bedrijven zagen hun bedrijfsresultaat toenemen tot 3,2 miljoen euro (was 2,5 miljoen).
Stern zegt ook dat het bedrijf in het kader van het behoud van de solide financiële positie en ruime liquiditeit wil voorstellen het dividend niet uit te keren. Stern zegt uit de recessie te willen komen in een versterkte marktpositie.

 

 stern jaarcijfers 2008.

 

     

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding